Reconstructie Raadhuisplein-Schilsstraat

Raadhuisplein
Update 19 juli

Aanbesteding
De meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft op 21 juni plaatsgevonden. De inschrijvers (er waren 3 partijen uitgenodigd) blijken na controle van de ingediende stukken een ongeldige inschrijving te hebben gedaan. Het gevolg is dat er geen gunning kan plaatsvinden en er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

Hoe nu verder?
De werkzaamheden kunnen en mogen niet ongewijzigd opnieuw aanbesteed worden. Dit betekent dat het project voorlopig ON HOLD wordt gezet. We gaan op zoek naar een oplossing om in een aangepaste en/of uitgebreidere versie de werkzaamheden opnieuw aan te besteden en uit te voeren. Dit proces zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.  Concreet betekent dit dat de aangekondigde start uitvoering van het project vanaf 20 augustus 2018 niet zal plaatsvinden. Zodra er een structurele oplossing is waardoor het project opnieuw kan worden opgestart, zullen wij u hiervan in kennis stellen.