Afkoppelen buffer Kiësjbömkeswaeg

Wij  gaan in de maanden mei en juni werkzaamheden uitvoeren aan de Kersboomkensweg en de Kunderberg tussen het Klein Weegske en de waterschapsbuffer Kunderberg.

Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de werkzaamheden die het Waterschap Limburg heeft uitgevoerd aan de buffer Kiësjbömkeswaeg. Het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde riool en wordt vanuit de gemeentelijke buffer en de waterschapsbuffer over de weg geleid naar de lager gelegen waterschapbuffer langs de Kunderberg. De weg wordt hol aangelegd zodat het water via het midden van de weg wordt afgevoerd en niet via de berm.

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren bestaan onder andere uit:

  • het vervangen van de oude versleten asfaltverharding in de Kersboomkensweg door een nieuwe asfaltverharding;
  • het wegprofiel van de Kersboomkensweg watervoerend aanleggen;
  • de halfverharding van de Kunderberg, vanaf de Kersboomkensweg tot aan de buffer Kunderberg van het Waterschap Limburg, uitvullen en watervoerend profileren (weg hol aanleggen zodat het water via het midden van de weg wordt afgevoerd en niet via de berm);
  • het toegankelijk maken van enkele blinde rioolputten; 
  • het maken van enkele boorpalen waarin hemelwater kan infiltreren in de ondergrond.

De uitvoeringstekeningen (zie hieronder) zijn gereed en het project is in aanbesteding. Eind april zal bekend zijn welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd, fase 1: Kersboomkensweg  en  fase 2: Kunderberg. Tijdens de werkzaamheden zijn percelen gelegen aan de Kersboomkensweg respectiefelijk de Kunderweg minder/niet toegankelijk. Percelen gelegen aan het Klein Weegske zijn bereikbaar via de Breedenweg, Rietjensdalerweg of Welterweg. 

Bestektekening 1                     Bestektekening 2
Bestektekening 3                     Bestektekening 4
Bestektekening 5                     Bestektekening 6