Afkoppelen buffer Kiësjbömkeswaeg

Firma Laeven Infra gaat in opdracht van de gemeente Voerendaal werkzaamheden uitvoeren in Ubachsberg. Tussen 11 juni en 31 juli vinden werkzaamheden plaats aan de Kersboomkensweg en de Kunderberg tussen het Klein Weegske en de waterschapsbuffer Kunderberg.

Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de werkzaamheden die het Waterschap Limburg heeft uitgevoerd aan de buffer Kiësjbömkeswaeg. Het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde riool en wordt vanuit de gemeentelijke buffer en de waterschapsbuffer over de weg geleid naar de lager gelegen waterschapbuffer langs de Kunderberg. 

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren bestaan onder andere uit:

  • het vervangen van de oude versleten asfaltverharding in de Kersboomkensweg door een nieuwe asfaltverharding;
  • het wegprofiel van de Kersboomkensweg watervoerend aanleggen;
  • de halfverharding van de Kunderberg, vanaf de Kersboomkensweg tot aan de buffer Kunderberg van het Waterschap Limburg, uitvullen en watervoerend profileren (weg hol aanleggen zodat het water via het midden van de weg wordt afgevoerd en niet via de berm);
  • het toegankelijk maken van enkele blinde rioolputten; 
  • het maken van enkele boorpalen waarin hemelwater kan infiltreren in de ondergrond.  

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd, fase 1: Kersboomkensweg  en fase 2: Kunderberg. Tijdens de werkzaamheden zijn percelen gelegen aan de Kersboomkensweg respectiefelijk de Kunderweg minder/niet toegankelijk. Percelen gelegen aan het Klein Weegske zijn bereikbaar via de Breedenweg, Rietjensdalerweg of Welterweg. Het werkterrein wordt voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers en (brom)fietsers afgesloten. Bekijk de verkeersmaatregelen.

Contactpersonen uitvoering:
- Laeven Infra, Pierre Laeven (projectleider) 06-46 22 02 09
- Gemeente Voerendaal, Ger Sanders (directie en toezicht) 06-55 84 27 03 

Uitvoeringstekeningen
Bestektekening 1                     Bestektekening 2
Bestektekening 3                     Bestektekening 4
Bestektekening 5                     Bestektekening 6