Afkoppelen Minnegardsweg

De werkzaamheden aan de Minnegardsweg zijn vrijwel afgerond. Fase 5 wordt nog uitgevoerd in het voorjaar zodra de weersomstandigheden dit toelaten. 

Welke werkzaamheden hebben wij uitgevoerd? 
De aanleg van een regenwaterriool inclusief een regenwaterbuffer en de aanleg van nieuwe funderingen en verhardingen.  

Fase 5(pdf2 MB)(pdf2 MB): Asfaltteringswerkzaamheden asfaltdeklaag 

Tijdens de werkzaamheden van fase 5 (max. 1 dag) worden de Minnegardsweg en de Adegondestraat voor een bepaalde tijd afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. 

Uw aanspreekpunten tijdens de uitvoering: 06 – 43 57 18 15 
Aannemer  Wegenbouw Kurvers:
-           Technische vragen, klachten, bereikbaarheid 
-           Aanspreekpunt, Lars Rutten (uitvoerder)            
Opdrachtgever  Gemeente Voerendaal 
-           Algemene zaken – ontwerp - uitvoering 
-           Aanspreekpunt, Sjors Dieteren (toezichthouder): 06 – 27 21 68 50 .