Afkoppelen Minnegardsweg

We zijn gestart met de uitvoering van het afkoppelen van de Minnegardsweg. Het is de bedoeling om het regenwater los te koppelen van het gemengde riool. Dit doen we in de Minnegardsweg en in een deel van de Aldegondestraat. Het af te koppelen regenwater wordt vervolgens via een apart systeem naar de buffers van het Waterschap geleid.  Wegenbouw Kurvers gaat het werk in opdracht van de gemeente Voerendaal uitvoeren.  

Welke werkzaamheden voeren wij uit? 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verwijderen van de bestaande verhardingen en het uitbreiden van het regenwaterriool. De bestaande huisaansluitingen van de riolering worden vervangen en de woningen krijgen een uitlegger voor het aansluiten van regenwater. Verder wordt er een regenwaterbuffer aangelegd in de groenstrook tussen de betonnen bufferbak van de gemeente en de regenwaterbuffer van het Waterschap Limburg. De werkzaamheden worden in meerdere fasen uitgevoerd.  

Fase 1: Buffer incl. riool tot Vloedsgraaf 
Fase 2: Minnegardsweg van kruising Vloedsgraaf tot kruising Aldegondestraat 
Fase 3: Aldegondestraat  
Fase 4: Minnegardsweg van kruising Aldegondestraat tot huisnr. 3  
Fase 5: Asfaltteringswerkzaamheden asfaltdeklaag 

Tijdens de werkzaamheden worden de Minnegardsweg en de Adegondestraat per fase voor een bepaalde tijd afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. We verwachten dat de werkzaamheden half december afgerond zijn.

Uw aanspreekpunten tijdens de uitvoering: 06 – 43 57 18 15 
Aannemer  Wegenbouw Kurvers:
-           Technische vragen, klachten, bereikbaarheid 
-           Aanspreekpunt, Lars Rutten (uitvoerder)            
Opdrachtgever  Gemeente Voerendaal 
-           Algemene zaken – ontwerp - uitvoering 
-           Aanspreekpunt, Sjors Dieteren (toezichthouder): 06 – 27 21 68 50 

Uitvoeringstekeningen
- Situatietekening
- Opbreektekening
- Rioleringstekening
- Normaalprofielen en details