Afkoppelen Minnegardsweg

Gemeente Voerendaal start met de uitwerking van de plannen voor het afkoppelen van de Minnegardsweg. Het is de bedoeling om het regenwater los te koppelen van het gemengde riool. Dit doen we in de Minnegardsweg en in een deel van de Aldegondestraat. Het af te koppelen regenwater wordt vervolgens via een apart systeem naar de buffers van het Waterschap geleid. 

Informatiebijeenkomst
De planvoorbereiding is, op de bouwkundige vooropname na, compleet en de aanbestedingsprocedure is afgerond! De aannemer die het werk gaat uitvoeren is Wegenbouw Kurvers Heerlen. Binnenkort ontvangen bewoners een uitnodiging voor een informatiemiddag of -avond  waarbij de aannemer nadere informatie zal geven over de planning en fasering van de uitvoering, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en wie de contactpersonen van de aannemer zijn. 
De gemeente zal aangeven wie er namens de gemeente als contactpersonen zijn aangesteld.  
Direct voorafgaand aan de werkzaamheden van Wegenbouw Kurvers wordt door Vermeer Expertise, in opdracht van de gemeente,  de bouwkundige vooropname van panden gelegen aan het werk, uitgevoerd. De bewoners worden door Vermeer Expertise schriftelijk op de hoogte gesteld van de reden van de vooropname en inzake de voorgenomen opname datum. 

Uitvoeringstekeningen
- Situatietekening
- Opbreektekening
- Rioleringstekening
- Normaalprofielen en details

Werkzaamheden
De werkzaamheden betreffen de aanleg van een regenwaterriool. We koppelen het regenwatersysteem van de Kerkstraat en Bernardusplein op een aan te leggen regenwaterriool in de Minnegardsweg. Het regenwaterriool wordt door de groenstrook aan de Vloedsgraaf doorgetrokken deels ondergronds en deels bovengronds naar een aan te leggen regenwateropvang (buffer) achter de bestaande rioolbuffer van de gemeente. Het regenwater vanuit de buffer wordt door een zuiverende voorziening geloosd op de bestaande regenwaterbuffer van het Waterschap.

Alle woningen krijgen een regenwateruitlegger vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens. Bewoners kunnen, in overleg met de gemeente, op deze uitlegger het regenwater van het eigen terrein aansluiten. Aansluiten is géén verplichting. Een bijdrage in de kosten voor het afkoppelen van regenwater van het eigen perceel is mogelijk vanaf medio 2019 via een subsidieregeling.
Het bestaande gemeentelijk vuilwaterriool is kwalitatief nog in orde en blijft liggen. We vervangen wel de huisaansluitleiding vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens. Door de aanleg van bovengenoemde rioleringswerkzaamheden wordt de bestaande verharding van erfgrens tot erfgrens vervangen door nieuwe verharding. 
Bekijk de presentatie van de avond en het overzicht met de ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties.