Asfaltonderhoud

Met ingang van 18 juni start wegenbouwbedrijf BLM met de uitvoering van het onderhoud planjaar 2018 aan diverse asfaltwegen in onze gemeente. Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Het vervangen en herstellen van diverse asfaltlagen;
• Het uitvoeren van plaatselijke reparaties in asfaltconstructies; 
• Herstraten van trottoirs;
• Nieuw op hoogte stellen van putranden;
• Nieuw plaatsen van kolken.

In de loop van dit jaar wordt verder gewerkt aan:
Wolfestraat, Borenburgstraat, Dammerscheidtstraat, Mergelweg, Holleweg, Hellebeukerweg, Langs de Ling, Drieherenweg, Groeneweg, Jozefstraat, Putweg, Luiperbeekstraat, Kerkeveld, Ribbelheideweg, Scheumerweg, Klimmenderstraat, Putterweg, Daelsweg, Hoolstraat ter hoogte van 27, Looierstraat, Cartilstraat, Grachtstraat, Lambrechstraat, Op gen Hek, Roebroekstraat, Van Mulkenplein, Hoofdbank, Kerkeveldweg, Klinkershof, Dingbank, Barrier, Retersbekerweg, Kunderberg, Desteijnstraat, Winthagerweg, Oude Midweg, Pierre Cuyperstraat, Remigiusstraat, Schoolstraat, Brommelderweg, diverse overhakkers binnen de gemeente Voerendaal.

Bij de kleinschalige reparaties blijven de wegen bereikbaar en berijdbaar. Bij de grootschalige werkzaamheden kan het nodig zijn om voor de duur van het werk het verkeer om te leiden. Hiervoor worden verkeersmaatregelen getroffen en/of verkeersregelaars ingezet. Bewoners van de straat die het aangaat worden tijdig door de aannemer of directie op de hoogte gebracht. Ook zal de aannemer afspraken maken over de dag(en) en wijze van uitvoering. Wij beseffen dat werken aan de weg ongemak met zich meebrengt en doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Bij vragen of opmerkingen gedurende de uitvoering van de werken kunt u terecht bij de uitvoerder van wegenbouwbedrijf BLM de heer Tim Caanen, telnr. 06 – 53 57 33 90 of per mail t.caanen@blmwegenbouw.nl of bij de opzichter namens de gemeente Voerendaal, de heer Roger Kurvers,  telnr. 06 – 51 50 66 98 per mail Roger.Kurvers@rhdhv.com