Diverse werkzaamheden Ransdaal

Geonius uit Geleen gaat in opdracht van de gemeente Voerendaal werkzaamheden uitvoeren in Ransdaal in de St. Gillisstraat, Dr. Huntjensstraat, Staatsland en Spaans Hof. De werkzaamheden bestaan uit het maken van proefsleuven in de weg ten behoeve van milieukundig onderzoek en gaan plaatsvinden vanaf dinsdag 8 januari met een mogelijke uitloop naar week 3 mits de weersomstandigheden gunstig zijn. Bij vorst en sneeuw zullen de werkzaamheden niet doorgaan en worden deze later opnieuw ingepland.

Er wordt gewerkt in het verkeer waarbij woningen bereikbaar blijven voor bewoners. Daar waar nodig zullen verkeersregelaars ingezet worden. De door Geonius toe te passen verkeersmaatregelen kunnen tot enige vertraging leiden voor omwonenden en andere weggebruikers.

Voor vragen en/of opmerkingen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met dhr. R. Tempels van Geonius, tel. bereikbaar onder 088-1300600.
Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Kurvers van de afdeling Openbare Ruimte, tel. bereikbaar onder 045-5753399.