Groot onderhoud wegen

Asfaltonderhoud
In mei start wegenbouwbedrijf Heijmans uit Geleen met de uitvoering van het onderhoud planjaar 2020 aan diverse wegen binnen onze gemeente.
De werkzaamheden bestaan uit:
•          Het vervangen en herstellen van diverse asfaltlagen
•          Het uitvoeren van plaatselijke reparaties in asfaltconstructies d.m.v. slijtlagen
•          Herstraten van trottoirs
•          Nieuw op hoogte stellen van putranden
•          Nieuw plaatsen van kolken.

Bereikbaarheid
Bij de kleinschalige reparaties blijven de wegen bereikbaar en berijdbaar. Bij de grootschalige werkzaamheden kan het nodig zijn om voor de duur van het werk het verkeer om te leiden. Hiervoor worden verkeersmaatregelen getroffen en/of verkeersregelaars ingezet. Bewoners van de straat die het aangaat worden tijdig door de aannemer of directie op de hoogte gebracht. Ook zal de aannemer afspraken maken over de dag(en) en wijze van uitvoering.

Informatie
Wij beseffen dat het werken aan de weg ongemak met zich meebrengt en doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Bij vragen of opmerkingen gedurende de uitvoering van de werken kunt u terecht bij de uitvoerder van wegenbouwbedrijf Heijmans, de heer Lars Thijssen bereikbaar via   06 – 27 82 79 97 of per mail lthijssen@heijmans.nl. U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder van onze gemeente, de heer Roger Kurvers bereikbaar via 06 – 51 50 66 98 of per mail roger.kurvers@rhdhv.com.