Groot onderhoud wegen

Asfaltonderhoud
Met ingang van 19 april 2021 start wegenbouwbedrijf Heijmans met de uitvoering van het onderhoud planjaar 2021 aan diverse wegen binnen onze gemeente. 

Onderhoud Ransdaal
Van 18 t/m 29 oktober vindt er groot onderhoud plaats aan de Randalerstraat. Er is een omleiding(pdf3 MB) geregeld.

Bij de kleinschalige reparaties blijven de wegen bereikbaar en berijdbaar. Bij de grootschalige werkzaamheden kan het nodig zijn om voor de duur van het werk het verkeer om te leiden. Hiervoor worden verkeersmaatregelen getroffen en/of verkeersregelaars ingezet. Bewoners van de straat die het aangaat worden tijdig door de aannemer of directie op de hoogte gebracht. Ook zal de aannemer afspraken maken over de dag(en) en wijze van uitvoering. 

Wij beseffen ons dat werken aan de weg ongemak met zich meebrengt en doen daarom ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Bij vragen of opmerkingen gedurende de uitvoering van de werken kunt u terecht bij de uitvoerder van wegenbouwbedrijf Heijmans de heer Wesley van Kan telefonisch bereikbaar op 06 – 31 10 92 50 of per mail wkan@heijmans.nl of de toezichthouder van gemeente Voerendaal de heer Roger Kurvers telefonisch bereikbaar op 06 – 51 50 66 98 of per mail roger.kurvers@rhdhv.com.