Ransdalerstraat

Ransdalerstraat


Uitvoering nadert het einde

Update januari

Aannemer Ploegam voert momenteel werkzaamheden uit bij het toegangspad naar de school. Het beschadigde toegangspad wordt hersteld en het steile grondtalud wordt opnieuw aangevuld en aangeplant. Ook komt er extra openbare verlichting bij het toegangspad. Zolang deze niet is aangebracht zal de huidige lichtmast met de bovengrondse kabel blijven staan. 
In het voorjaar volgen nog de werkzaamheden voor de onkruidwerende voegvulling voor de trottoirs. Ook planten we dan de groenvoorzieningen en bomen.