Ransdalerstraat

Heeft u vragen/klachten over de werkzaamheden? 
Elke maandagmiddag tussen 14.00 tot 15.00 uur is er een inloopuurtje in
de Ploegam keet op het werk en kunt u terecht met uw vragen/klachten.
Ook kunt u telefonisch terecht bij:
- omgevingsmanager Roy van Emmerik 06 -46 92 73 87 
- uitvoerder Rinus Basten 06 – 15 14 36 67

Ransdalerstraat


Uitvoering Fase 7 en 8

Vanaf  20 augustus gaat aannemer Ploegam weer verder met de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat. Er wordt op diverse plaatsen over de gehele lengte van de straat gewerkt aan de bestratingen van de trottoirs en molgoten, het pleintje aan de Akerweg en er worden verkeersborden en overig straatmeubilair geplaatst.

De Ransdalerstraat vanaf de Kampstraat tot aan de spoorwegtunnel wordt aangepakt (fase 7). Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt de Ransdalerstraat volledig afgesloten voor het verkeer. Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden hierop aangepast (omleiding fase 7, fase 8).  

Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de asfalteringswerkzaamheden buiten de bebouwde kom uitgevoerd tussen 28 en 31 augustus en de rode coating voor fietsstroken tussen 3 en 6 september. Binnen de bebouwde kom staan de asfaltdeklaag en de wegmarkeringen gepland voor 4, 5 en 6 september en de rode coating voor fietsstroken voor 7 september.

Naast de werkzaamheden van Ploegam wordt er ook nog gewerkt door de BAM en BLM Wegenbouw. 

  • Vanaf 13-8                    BAM verricht werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Kampstraat en vervolgens Pastoor Laevenstraat
  • 27-31 augustus             BLM brengt slijtlagen aan o.a. ter plaatse van Kerkeveld en Langs de Ling.

De combinatie van 3 aannemers die werken binnen het zelfde dorp vergt nogal wat van u als bewoners. Het kan soms moeilijk zijn om de weg binnen het eigen dorp te volgen en wij vragen uw begrip hiervoor. Door de inzet van verkeersregelaars op cruciale dagen zal de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Ransdaal gewaarborgd worden. 

Hulpdiensten, bewoners en direct omwonenden worden regelmatig door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden, de afsluitingen en de exacte data waarop asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat wordt deze per fase (kaartje fase 1 t/m 8) voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Omleidingsroute gehele project. 

Fasering:
Fase 1: Ransdalerstraat v.a. inrit naar buffers tot de Kampstraat (80% gereed). Omleidingsroute.
Fase 2: Ransdalerstraat tussen de Kampstraat tot aan de dr. Huntjensstraat. Omleidingsroute.
Fase 3: Ransdalerstraat tussen de dr. Huntjensstraat tot aan de Gerbergastraat. Omleidingsroute.
Fase 4: Ransdalerstraat tussen de Gerbergastraat tot aan de Akerweg. Omleidingsroute. Omleidingsroute.
Fase 5: Ransdalerstraat tussen de Akerweg en de Korteweg en de werkzaamheden aan de Akerweg. Omleidingsroute.
Fase 6: Korteweg en Termoors inclusief de kruising Ransdalerstraat-Termoors. Omleidingsroute.
Fase 7: Ransdalerstraat buiten de bebouwde kom v.a. Schoonbron tot aan de inrit naar de buffers. Omleidingsroute.
Fase 8: Ransdalerstraat – asfaltteringswerkzaamheden asfaltdeklaag. Omleidingsroute.

Tekeningen nieuwe situatie

- Tekening 1
- Tekening 2
- Tekening 3
- Tekening 4
- Tekening 5