Ransdalerstraat

Heeft u vragen/klachten over de werkzaamheden? 
Elke maandagmiddag tussen 14.00 tot 15.00 uur is er een inloopuurtje in
de Ploegam keet op het werk en kunt u terecht met uw vragen/klachten.
Ook kunt u telefonisch terecht bij:
- omgevingsmanager Steven Willemsen 06 -46 92 73 87 
- uitvoerder Rinus Basten 06 – 15 14 36 67

Ransdalerstraat


Start uitvoering Fase 4

Maandag 16 april start de aannemer met de werkzaamheden van fase 4, de kruising Ransdalerstraat-Gerbergastraat wordt afgesloten en het gedeelte Ransdalerstraat vanaf de kruising tot aan de Akerweg, een lengte van ca. 500 m1!
Een nieuwe fase betekent ook nieuwe afzettingen, verkeersmaatregelen en omleidingen.

Gewijzigde verkeersstructuur
De tijdelijke eenrichtingssituatie Hubert Houbenstraat, Rootveldstraat/Ranzaerstraat wordt opgeheven en de Pastoor Laevenstraat wordt weer een éénrichtingsweg. De St. Gillistraat zal weer vanaf de Ransdalerstraat te bereiken zijn.
Bewoners van de Gerbergastraat, Hubert Houbenstraat, Leo Dohmenstraat, Ranzaerstraat, Rootveldstraat en Spoorstraat kunnen geen gebruik meer maken van de Gerbergastraat om op de Ransdalerstraat uit te komen. Bewoners kunnen via de Spoorstraat en Termoor richting Voerendaal en via de dr. Huntjensstraat richting Schin op Geul rijden.
De Peerboomkensweg wordt tijdelijk een éénrichtingsweg vanuit Termoors naar Termaar. De Spoorstraat langs het voetbalveld wordt tijdelijk een éénrichtingsweg (m.u.v. hulpdiensten) vanuit Ransdaal richting Voerendaal en Ubachsberg.

Omleidingen
De Ransdalerstraat is afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen de Dr. Huntjensstraat en de Korteweg. Het verkeer zal worden omgeleid over o.a. Termoors, Dr. Huntjensstraat, Spoorstraat en de Peerboomkensweg, zie  tekening. Bestemmingsverkeer Ransdalerstraat is mogelijk tot aan wegafsluitingen resp. tot aan de werkzaamheden van de aannemer. Bewoners binnen het weggedeelte Gerbergastraat-Akerweg ontvangen regelmatig een update over de voortgang van het werk.

Nutsbedrijven
Naast de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat vinden er ook werkzaamheden plaats door de nutsbedrijven in de aanliggende straten.

Tijdens de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat wordt deze per fase (kaartje fase 1 t/m 3 en fase 4 t/m 6) voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Omleidingsroute gehele project.
Hulpdiensten worden voortdurend geïnformeerd over de wijzigingen die plaats vinden en de nieuwe aanrijdroutes.

Fasering:
Fase 1: Ransdalerstraat v.a. inrit naar buffers tot de Kampstraat (80% gereed). Omleidingsroute.
Fase 2: Ransdalerstraat tussen de Kampstraat tot aan de dr. Huntjensstraat. Omleidingsroute.
Fase 3: Ransdalerstraat tussen de dr. Huntjensstraat tot aan de Gerbergastraat. Omleidingsroute.
Fase 4: Ransdalerstraat tussen de Gerbergastraat tot aan de Akerweg. Omleidingsroute. Omleidingsroute.
Fase 5: Ransdalerstraat tussen de Akerweg en de Korteweg en de werkzaamheden aan de Akerweg. Omleidingsroute.
Fase 6: Korteweg en Termoors inclusief de kruising Ransdalerstraat-Termoors. Omleidingsroute.
Fase 7: Ransdalerstraat buiten de bebouwde kom v.a. Schoonbron tot aan de inrit naar de buffers. Omleidingsroute.
Fase 8: Ransdalerstraat – asfaltteringswerkzaamheden asfaltdeklaag. Omleidingsroute.

Tekeningen nieuwe situatie

- Tekening 1
- Tekening 2
- Tekening 3
- Tekening 4
- Tekening 5