Ransdalerstraat

Heeft u vragen/klachten over de werkzaamheden? 
Elke maandagmiddag tussen 14.00 tot 15.00 uur is er een inloopuurtje in
de Ploegam keet op het werk en kunt u terecht met uw vragen/klachten.
Ook kunt u telefonisch terecht bij:
- omgevingsmanager Roy van Emmerik 06 -46 92 73 87 
- uitvoerder Rinus Basten 06 – 15 14 36 67

Ransdalerstraat


Uitvoering nadert het einde

Update september

Nog even en dan is het zover! Dan is de Ransdalerstraat klaar voor gebruik, waardoor de ruggengraat van deze mooie kern van Voerendaal opnieuw een visitekaartje is voor Ransdaal.

Impact
Het hele project, dat bijna een jaar geduurd heeft, heeft de nodige impact gehad op de gemeenschap van Ransdaal. De doorgaande weg, waaraan ook nog eens veel woningen en bedrijven liggen, ging helemaal op de schop. Ransdaal is sindsdien minder goed bereikbaar en dat roept regelmatig emoties op. Omleidingen, extra werkzaamheden door WML en Enexis en onvoorziene weersomstandigheden zorgen voor extra roering in het dorp. Overlast bij een project van deze omvang is niet te voorkomen en onvoorziene omstandigheden maken het er voor u niet gemakkelijker op. Gelukkig denken vele inwoners met ons mee, de projectleider gaat regelmatig polshoogte nemen en ook de aannemer is bereikbaar voor vragen en klachten. Op deze manier hebben we als gemeente geprobeerd om zaken in goede banen te leiden. De noodzakelijke werkzaamheden (vooruitlopend op de rioolconstructie in overige straten in 2019), die WML en Enexis uitvoeren, maken het complex. Van de opgedane ervaringen kunnen wij als gemeente alleen maar leren! In de evaluatie krijgen deze ervaringen onze volle aandacht en worden meegenomen bij toekomstige projecten. 

Laatste loodjes
Op dit moment is de aannemer bezig met de laatste werkzaamheden. Als deze zijn afgerond, worden alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd getoetst aan de hand van het bestek. Het hele werk binnen en buiten de bebouwde kom wordt opgenomen samen met de opdrachtgever. Hier volgen herstelpunten uit, zoals o.a. herstelwerkzaamheden aan het straatwerk, die zo snel mogelijk worden opgepakt. Na al deze ingrepen liggen de wegen en het riool er in dit deel van Ransdaal weer fantastisch bij!

De combinatie van 3 aannemers die werken binnen het zelfde dorp vergt nogal wat van u als bewoners. Het kan soms moeilijk zijn om de weg binnen het eigen dorp te volgen en wij vragen uw begrip hiervoor. Door de inzet van verkeersregelaars op cruciale dagen zal de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Ransdaal gewaarborgd worden. 

Hulpdiensten, bewoners en direct omwonenden worden regelmatig door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden, de afsluitingen en de exacte data waarop asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat wordt deze per fase (kaartje fase 1 t/m 8) voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Omleidingsroute gehele project. 

Tekeningen nieuwe situatie

- Tekening 1
- Tekening 2
- Tekening 3
- Tekening 4
- Tekening 5