Ransdalerstraat

Ransdalerstraat


Uitvoering nadert het einde

Update maart

Tussen 6 en 8 maart worden er werkzaamheden verricht in en langs de Ransdalerstraat. Het betreft werkzaamheden door:

•           Ziut: plaatsen 2 lichtmasten en aanleggen kabel langs het pad naar de basisschool.
•           Algemene Bomendienst Limburg: planten bomen in het pleintje voor de school en in het pleintje aan de Akerweg.
•           Ploegam: plaatsen afzetpaal, plaatsen en aansluiten kolk Akerweg, herstellen straatwerk op diverse plaatsen in en langs de straat, afwerken taluds.

De werkzaamheden vinden plaats in het verkeer met bijbehorende verkeersmaatregelen.