Ransdalerstraat

Heeft u vragen/klachten over de werkzaamheden? 
Elke maandagmiddag tussen 14.00 tot 15.00 uur is er een inloopuurtje in
de Ploegam keet op het werk en kunt u terecht met uw vragen/klachten.
Ook kunt u telefonisch terecht bij:
- omgevingsmanager Roy van Emmerik 06 -46 92 73 87 
- uitvoerder Rinus Basten 06 – 15 14 36 67

Ransdalerstraat


Uitvoering Fase 4

De start van de werkzaamheden gepland voor 4 juni heeft een lichte vertraging opgelopen. De werkzaamheden van Geonius beginnen niet maandag 4 juni maar in de loop van de week en zullen ongeveer 15 juni gereed zijn.

De rioleringswerkzaamheden zijn gevorderd tot Ransdalerstraat 92 en gaan gestaag door richting de Akerweg. Dit ondanks de heftige regenval van de vorige en deze week. De bestratingswerkzaamheden vanaf de Gerbergastraat zijn in volle gang en volgen de rioleringswerkzaamheden op de voet. Dit geldt ook voor het plaatsen van lichtmasten door Ziut. Er is een tijdelijke nieuwe opgang naar het schoolplein gemaakt, die in gebruik genomen wordt als de aannemer verder gaat met de werkzaamheden van het pleintje voor de school. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn de huisaansluitingen van de school verlegd. 
Binnenkort vindt de technische opname plaats van de uitgevoerde werkzaamheden vanaf start werk t/m de Dr. Huntjensstraat (fase 1 t/m 3). 

Op dinsdag 29 mei worden door aannemer Ploegam de eerste twee lagen asfalt aangebracht in de Ransdalerstraat. Dit zal gebeuren in het traject tussen huisnr. 43 A (Garagebedrijf Eussen) t/m huisnr. 80 en in de Kampstraat vanaf de Ransdalerstraat tot huisnummer 5.
Na de asfalteringswerkzaamheden komen de stratenmakers terug en worden de trottoirs verder afgemaakt. 
De Ransdalerstraat blijft afgesloten voor het doorgaande verkeer en de omleidingsroutes blijven gehandhaafd. 
Bestemmingsverkeer Ransdalerstraat is mogelijk tot aan de werkzaamheden van de aannemer. 

Gewijzigde verkeersstructuur
De tijdelijke eenrichtingssituatie Hubert Houbenstraat, Rootveldstraat/Ranzaerstraat wordt opgeheven en de Pastoor Laevenstraat wordt weer een éénrichtingsweg. De St. Gillistraat zal weer vanaf de Ransdalerstraat te bereiken zijn.
Bewoners van de Gerbergastraat, Hubert Houbenstraat, Leo Dohmenstraat, Ranzaerstraat, Rootveldstraat en Spoorstraat kunnen geen gebruik meer maken van de Gerbergastraat om op de Ransdalerstraat uit te komen. Bewoners kunnen via de Spoorstraat en Termoor richting Voerendaal en via de dr. Huntjensstraat richting Schin op Geul rijden.
De Peerboomkensweg wordt tijdelijk een éénrichtingsweg vanuit Termoors naar Termaar. De Spoorstraat langs het voetbalveld wordt tijdelijk een éénrichtingsweg (m.u.v. hulpdiensten) vanuit Ransdaal richting Voerendaal en Ubachsberg.

Omleidingen
De Ransdalerstraat is afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen de Dr. Huntjensstraat en de Korteweg. Het verkeer zal worden omgeleid over o.a. Termoors, Dr. Huntjensstraat, Spoorstraat en de Peerboomkensweg, zie  tekening. Bestemmingsverkeer Ransdalerstraat is mogelijk tot aan wegafsluitingen resp. tot aan de werkzaamheden van de aannemer. Bewoners binnen het weggedeelte Gerbergastraat-Akerweg ontvangen regelmatig een update over de voortgang van het werk.

Nutsbedrijven
Naast de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat vinden er ook werkzaamheden plaats door de nutsbedrijven in de aanliggende straten.

Tijdens de werkzaamheden aan de Ransdalerstraat wordt deze per fase (kaartje fase 1 t/m 8) voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Omleidingsroute gehele project.
Hulpdiensten worden voortdurend geïnformeerd over de wijzigingen die plaats vinden en de nieuwe aanrijdroutes.

Fasering:
Fase 1: Ransdalerstraat v.a. inrit naar buffers tot de Kampstraat (80% gereed). Omleidingsroute.
Fase 2: Ransdalerstraat tussen de Kampstraat tot aan de dr. Huntjensstraat. Omleidingsroute.
Fase 3: Ransdalerstraat tussen de dr. Huntjensstraat tot aan de Gerbergastraat. Omleidingsroute.
Fase 4: Ransdalerstraat tussen de Gerbergastraat tot aan de Akerweg. Omleidingsroute. Omleidingsroute.
Fase 5: Ransdalerstraat tussen de Akerweg en de Korteweg en de werkzaamheden aan de Akerweg. Omleidingsroute.
Fase 6: Korteweg en Termoors inclusief de kruising Ransdalerstraat-Termoors. Omleidingsroute.
Fase 7: Ransdalerstraat buiten de bebouwde kom v.a. Schoonbron tot aan de inrit naar de buffers. Omleidingsroute.
Fase 8: Ransdalerstraat – asfaltteringswerkzaamheden asfaltdeklaag. Omleidingsroute.

Tekeningen nieuwe situatie

- Tekening 1
- Tekening 2
- Tekening 3
- Tekening 4
- Tekening 5