Rioolreconstructie Ransdaal

Update augustus

De planvoorbereiding is, op de bouwkundige vooropname na, compleet en de openbare aanbestedingsprocedure is afgerond! 

De aannemer die het werk gaat uitvoeren is Laeven Infra. Binnenkort ontvangen bewoners een uitnodiging voor een informatiemiddag of -avond  waarbij de aannemer nadere informatie zal geven over de planning en fasering van de uitvoering, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en wie de contactpersonen van de aannemer zullen zijn. De gemeente zal  aangeven wie er namens de gemeente als contactpersonen zijn aangesteld.  
Direct voorafgaand aan de werkzaamheden van Laeven Infra wordt door Quattro Expertise, in opdracht van de gemeente,  de bouwkundige vooropname van panden gelegen aan het werk, uitgevoerd. De bewoners worden door Quattro Expertise schriftelijk op de hoogte gesteld van de reden van de vooropname en inzake de voorgenomen opname datum. 

Wilt u tekeningen (situatie nieuwe riolering, situatie verharding, en fasering) inzien dan kunt u die opvragen via ro@voerendaal.nl.

Informatiebijeenkomst 1 juli 2019: verslag en presentatie
Inloopbijeenkomst 3 oktober 2018: definitieve ontwerptekeningen, inrichtingsvoorstel en het overzicht met ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties. 
Inloopbijeenkomsten 26 en 27 maart 2018: ontwerptekening en overzicht met ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties.
Bewonersavond 16 januari 2018:  presentatie, verslag en overzicht met de ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties.