Rioolreconstructie Ransdaal

Update februari

Vrijdag 15 februari start Wegenbouw Brune met het maken van een 25-tal proefsleuven op diverse locaties in de trottoirs in Ransdaal. De proefsleuven worden gemaakt om inzicht te krijgen in de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen. De werkzaamheden zullen, mits de weersomstandigheden dit te toelaten, afgerond zijn voor 3 maart.

Update oktober

Woensdag 3 oktober 2018 heeft de inloopbijeenkomst in ’t Wouves plaatsgevonden waarbij de aanwezigen het definitief ontwerp van de nieuwe situatie en de riolering konden inzien. Het nieuwe ontwerp van de inrichting van de straat was echter nog niet klaar, omdat de woningstichting Voerendaal heeft aangegeven samen de gemeente naar de nieuwe inrichting en het parkeren te willen kijken. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal met de betreffende bewoners een afspraak gemaakt worden om de tekening in te zien. De rioleringswerkzaamheden in de St. Gillisstraat konden wel worden ingezien.
De bijeenkomst werd druk bezocht en in verschillende groepen zijn door gemeente en ingenieursbureau samen met de bewoners de tekeningen en aandachtspunten/knelpunten besproken.  Een knelpunt dat door bewoners wordt ervaren is de verkeerssituatie in Staatsland. Hiervoor wordt nog een en ander uitgezocht. De bewoners krijgen hier een  terugkoppeling van.

Het ingenieursbureau gaat verder met het opstellen van de technische tekeningen, het bepalen van de uitvoeringshoeveelheden en opstellen van het RAW-bestek. Vervolgens zal het project besproken worden in de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan. De verwachting is dat in juni 2019 de aannemer die het project gaat uitvoeren bekend zal zijn en wat de uitvoeringsplanning gaat worden.

Inloopbijeenkomst 3 oktober: definitieve ontwerptekeningen, inrichtingsvoorstel en het overzicht met ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties.

Inloopbijeenkomsten 26 en 27 maart: ontwerptekening en overzicht met ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties.
Bewonersavond 16 januari:  presentatie, verslag en overzicht met de ingekomen vragen, opmerkingen en suggesties.