Rioolvervanging Craubekerstraat 29-43

 Er wordt een nieuwe hoofdriolering aangelegd in de rijweg Craubekerstraat tussen huisnummer 29 en 43. Dit naar aanleiding van de recent gemelde klachten over rioolverstoppingen.  Op 3 december start het vervangen  van de riolering in de Craubekerstraat, vanaf de huisnummers 29 tot en met 43. Laeven Infra gaat het werk in opdracht van de gemeente Voerendaal uitvoeren. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het vervangen van het bestaande hoofdriool (ligt momenteel op percelen woningen) en het nieuw overnemen van de huisaansluitingen. Het nieuwe riool wordt in de rijweg aangelegd en de huisaansluitingen worden vanaf de percelen overgenomen. Na de aanleg wordt de rioolsleuf in de rijweg bestraat met betonklinkers. De werkzaamheden worden in één fase uitgevoerd en nemen circa 3 weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden is de Craubekerstraat (ter hoogte van 29 en vanaf Barrier) afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Klimmen. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk bereikbaar. Enige overlast is niet te voorkomen, waarvoor wij uw begrip vragen. Voor meer informatie kunt u de gemeentelijke website raadplegen of contact opnemen met de gemeente onder nummer 045-5753399.

Omleidingstekening
Uitvoeringstekening