Vervangen waterleiding

 BAM, de aannemer van WML, is gestart met de aanleg van een nieuwe waterleiding vanaf de Goswijnstraat- hoek Hongerbeekstraat, via het Jofferpad naar de Cortenbacher Allee achterzijde tenniscomplex. De aannemer start aan de Goswijnstraat hoek Hongerbeekstraat.  
Tijdens de werkzaamheden zijn 2 verkeersregelaars aanwezig om de weggebruikers te begeleiden. 
Om de werkzaamheden mogelijk te maken wordt er, door de beperkte ruimte, gebruik gemaakt van een kleine kiepwagen om grond af te voeren. Op de tijdstippen dat de kinderen van en naar school fietsen, zal er geen transport plaats vinden. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. De gemeente voert iedere dag controle uit op de uitvoering en de verkeersveiligheid. Mochten er zich toch zaken voordoen waarvan u vindt dat deze niet veilig zijn, kunt u dit melden via tel. 06 – 55 75 50 01. 
De werkzaamheden aan de hoofdleiding aan de Hogeweg zijn bijna afgerond. Komende week wordt gestart aan de Cortenbacherdreef. Hier wordt behalve de waterleiding ook de gasleiding vervangen. 


De werkzaamheden zullen ongeveer 1 jaar duren. 
Na controle en goedkeuring van het water, worden alle woningen aan de nieuwe waterleiding gekoppeld.