Werkzaamheden WML en Enexis

WML en Enexis zijn gestart met het vervangen van de water en gasleiding in Kunrade tussen de Bongerd en het Onze Lieve Vrouweplein. Het gaat om de volgende straten: de Bongerd, de Hongerbeekstraat tussen de Kunostraat en het Onze Lieve Vrouweplein, de van Berghenstraat, Lindeweg, Onze Lieve Vrouweplein. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn volgt de Kundergats.

In Klimmen start men aan de Klimmenderstraat tussen het Drossaerd de Limpensplein en de Achtbunderstraat.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden deze straten tijdens de werkzaamheden overdag gedeeltelijk afgesloten.