Werkzaamheden KPN

Op maandag 15 juli start Volker Wessel Telecom in opdracht van KPN met de aanleg van een glasvezelkabel vanuit Schin op Geul tot aan de verdeelkast aan Steenput 2. Er wordt gestart met de verdeelkast aan Steenput en daarna volgt het tracé via Termaar, Mareheiweg, Doctor Huntjensstraat, Pastoor Laevenstraat, Drieherenweg, Opscheumer, Delkensweg en de Ransdalerstraat tot aan het spoorviaduct. Aan Opscheumer en de Ransdalerstraat  wordt de kabel geboord, omdat graven niet mogelijk is. Het boren staat gepland voor week 30.

Zoals de planning er nu uit ziet zullen de werkzaamheden ook tijdens de bouwvakvakantie doorgang vinden, zij het met minder personeel.
Tijdens de werkzaamheden zal er overlast zijn in de genoemde straten. De Pastoor Laevenstraat wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer, behalve de aanwonenden.
Bewoners worden vooraf via een brief van Volker Wessels op de hoogte  gebracht van de genoemde werkzaamheden.