Werkzaamheden Opscheumer

Aannemer Laeven is maandag 29 november gestart met de aanleg van een riool tussen Opscheumer 9 en de beek. Tijdens dit werk wordt er een mantelbuis gelegd voor de stroomvoorziening van Opscheumer 9. Gedurende dit werk is verkeer van en naar de Delkensweg niet mogelijk. Bewoners en bezoekers worden via de Drieherenweg omgeleid.

Na twee weken is aannemer Laeven gereed en start de aannemer van Enexis met de aanleg van een stroomkabel tussen de beek en de Drieherenweg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken. Gedurende deze fase loopt de omleiding via de Delkensweg.

Doorgaand verkeer is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk.