Activiteitensubsidie

Verenigingen kunnen incidenteel een subsidieaanvraag indienen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de actuele maatschappelijke ontwikkeling. 

Aanvragen voor de activiteitensubsidie kunnen in 4 tranches worden aangevraagd, te weten vóór 1 februari, 1 april, 1 juli en vóór 1 oktober.

Vraag de activiteitensubsidie hier aan via DigiD

Vraag de activiteitensubsidie hier aan via eHerkenning