emigratie

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

U geeft uw emigratie persoonlijk door aan de gemeente middels een geldig legitimatiebewijs. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek. Geef de volgende informatie aan de gemeente:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • de datum van emigratie

U bent verplicht zelf de emigratie door te geven, maar soms moet een ander dit doen:

  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de emigratie door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de emigratie zelf door, maar u kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders:

  • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.