huisnummer, aanvragen of wijzigen

De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Hebt u een nieuwbouwhuis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? Dan vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan gaat dit tegelijk met de aanvraag voor een omgevingsvergunning of een woonsplitsingsvergunning.