Omgevingsvergunning

LET OP: Omdat veel inwoners de coronaperiode aangegrepen hebben om te verbouwen of te slopen, hebben wij de afgelopen periode heel veel vergunningaanvragen ontvangen. Daardoor kan het zijn dat het langer duurt dan normaal om uw aanvraag in behandeling te nemen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand.

  • Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw woning of bedrijf valt;
  • Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.
  • Wilt u eerst de haalbaarheid van uw bouwplan toetsen? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Hieraan zijn kosten verbonden (€ 260,60). Dient u binnen 3 maanden na het positief eindadvies op uw conceptaanvraag een aanvraag omgevingsvergunning in voor hetzelfde bouwplan, dan worden de gemaakte kosten verrekend als deze verleend wordt. De conceptaanvraag kunt u sturen naar info@voerendaal.nl of afgeven aan de balie.
  • Informatie over bestemmingsplannen, waardevolle bomen, gladheidsbestrijding enz. is te vinden op de digitale kaart.
  • De Zuid Limburgse gemeenten, in Kerkrade en Landgraaf is dit al gebeurd, nemen begin 2021 een besluit over het verruimen van de mogelijkheden voor nieuwbouw. Op dit moment moeten er eerst woningen gesloopt worden of plannen die er al liggen geschrapt worden, voordat nieuwbouw mogelijk is. In de nieuwe situatie kan er snel gebouwd worden voor met name de sociale- en middenhuur en voor starters. Zo kan er eerder voldaan worden aan de veranderende behoeften bij de woningzoekenden. Meer informatie op https://goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl/