Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand.

  • Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw woning of bedrijf valt;
  • Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.
  • Wilt u eerst de haalbaarheid van uw bouwplan toetsen? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Hieraan zijn kosten verbonden (€ 260,60). Dient u binnen 3 maanden na het positief eindadvies op uw conceptaanvraag een aanvraag omgevingsvergunning in voor hetzelfde bouwplan, dan worden de gemaakte kosten verrekend als deze verleend wordt. De conceptaanvraag kunt u sturen naar info@voerendaal.nl of afgeven aan de balie.
  • Informatie over bestemmingsplannen, waardevolle bomen, gladheidsbestrijding enz. is te vinden op de digitale kaart.

Links

De volgende links zijn te raadplegen: