Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand.

  • Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw woning of bedrijf valt;
  • Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.
  • Informatie over bestemmingsplannen, waardevolle bomen, gladheidsbestrijding enz. is te vinden op de digitale kaart.

Links

De volgende links zijn te raadplegen: