Trouwen

U doet eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Indien u ook voor de kerk trouwen wilt mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U moet een aantal zaken regelen voor het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap:

 • U maakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in uw woongemeente kenbaar dat u het voornemen heeft met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Een uitzondering geldt voor het paar dat buiten Nederland woont, en waarvan één van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. Zij moeten een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag;
 • De melding is volledig gratis en u hoeft niet in de woonplaats van één van beide partners in ondertrouw te gaan;
 • De melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na de melding langer dan 1 jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap, dan moet u opnieuw melding van uw voornemen doen;
 • Nadat u de melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen trouw- of partnerschapsdag contact op met uw trouwgemeente;
 • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente;
 • Trouwen c.q. partnerschap laten registreren is niet afhankelijk van uw woonplaats. Dit is in iedere gemeente in Nederland mogelijk en ook in het buitenland;
 • Indien u in het buitenland geboren bent en/of in het buitenland heeft gewoond moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 045-5753399.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben; neem daarvoor bewijs zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte mee;
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Trouwen op een andere locatie

Naast het gemeentehuis gaat de gemeente reeds akkoord met de onderstaande aangewezen locaties voor uw plechtigheid.

Villa de Proosdij, Klimmenderstraat 2, 6343 AC Klimmen (tel.nr. 045-4053210);

De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal (tel. nr. 045-5752850);

Wijngoed Fromberg, Breedenweg 1, 6367 JN Voerendaal ( tel.nr. 045- 575 4461).

U mag ook zelf een andere geschikte locatie binnen de gemeentegrenzen kiezen (bijvoorbeeld in de tuin van uw eigen woning). Hiervoor moet u eerst een schriftelijk verzoek indienen, Aanvraag trouwen op locatie. Het verzoek wordt beoordeeld aan de hand van vastgestelde voorwaarden. De legeskosten voor het behandelen van dit verzoek om op locatie te mogen trouwen / partnerschap laten registreren bedragen € 100,--. Na ontvangst van de legeskosten zal het verzoek in behandeling worden genomen.  

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.

Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand

Graag stellen wij u voor aan onze trouwambtenaren:

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen:

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner;
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U bent of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen huwelijk aangeeft.
 • De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Wat kost het?

Tarieven voor het voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk:

Trouwen in het gemeentehuis

 • dinsdag en donderdag om 09.00 uur gratis (Dit betreft een sobere voltrekking, uitsluitend ondertekening van de akte);
 • maandag en woensdag van 09.00 t/m 18.30 uur € 200,--;
 • dinsdag en donderdag van 09.30 t/m 18.30 uur € 200,--;
 • vrijdag van 09.00 t/m 18.30 uur € 200,--
 • zaterdag van 09.00 t/m 18.30 uur € 375,--
 • trouwboekje "de luxe" in blauw leer € 40,--
 • het inzetten van een ambtenaar als getuige € 37,95

Trouwen op locatie

 • Het tarief voor de beoordeling en administratieve afhandeling van een verzoek om op een locatie te mogen trouwen/partnerschap laten registreren binnen de gemeentegrenzen bedragen € 100,--
 • Maandag t/m donderdag van 10.00 t/m 21.00 uur (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) € 225,--
 • Vrijdag van 10.00 t/m 21.00 uur (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) € 225,--
 • Zaterdag van 10.00 t/m 20.30 uur (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) € 425,--


Links

De volgende links kunnen geraadpleegd worden: