Uittreksel burgerlijke stand

Akten van levensgebeurtenissen worden bewaard door de gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. 

 • U vraagt een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt;
 • Het aanvragen van een uittreksel kan hier digitaal gedaan worden via DigiD.
 • Het aanvragen van een uittreksel kan persoonlijk gedaan worden tijdens openingstijden maar moet op afspraak. Het kan ook schriftelijk worden aangevraagd; 
 • Komt u dit persoonlijk afhalen, dan moet u Uw geldige identiteitsbewijs en contact geld of een pinpas meenemen;
 • Wilt u schriftelijk een uittreksel aanvragen, dan moet u een ondertekende brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs versturen naar Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal;
 • Een uittreksel burgerlijke stand kost € 15,70.

Wij willen u erop attent maken dat vanwege de brand in 2010 alle aktes van geboorte, huwelijk en overlijden die voor 1 januari 1980 zijn opgemaakt niet meteen door ons aan U kunnen worden verstrekt. De gemeente moet deze zelf eerst bij een externe instantie opvragen, de levertijd bedraagt dan 2 tot 3 weken.

Wat moet ik doen?

Wilt u iemand machtigen, maak dan een brief met de volgende informatie:

 • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
 • Wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde);
 • Uw handtekening op de brief;
 • De handtekening van de gemachtigde.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.