Groene parkeerplaats in de natuur

Het realiseren van een groene parkeerplaats in de natuur in de kern Mingersborg. Dat is onderdeel van het IBA-project Land van Kalk. Deze parkeerplaats, ook wel een natuurtransferium genoemd, is gelegen in een groene omgeving die aansluit op wandel- en fietsroutes. De parkeerplaats is landschappelijk ingepast en biedt voor de kern Mingersborg een uitstekende kans om parkeeroverlast te voorkomen.

Op basis van het parkeeronderzoek is de capaciteit van het transferium ongeveer 40 tot 50 parkeerplaatsen. Samen met een vertegenwoordiging van inwoners van Mingersborg en een landschapsarchitect worden de plannen verder uitgewerkt. Oplevering staat gepland in het voorjaar van 2022.