Logo Voerendaal buitengewoon duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in onze gemeente. Ook inwoners en ondernemers dragen hun steentje bij. Bekijk de filmpjes waarin wethouder Ruud Braun en inwoners aan het woord komen.
Film1 film2 film3

Het klimaat verandert, dat staat vast. De komende decennia worden toenemende zware buien en langere droogteperioden verwacht. Samen met waterschap, provincie en rijk hebben gemeenten een belangrijke taak in opgaven op het gebied van water (verdroging, vernatting), hittestress en biodiversiteit. Samen staan zij aan de lat om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en erop te anticiperen. Ook voor Voerendaal brengt dit grote opgaven met zich mee.

Duurzaamheidsfestival/online magazine

De energietransitie
Waterklaar
Meer groen in mijn voortuin