Logo Voerendaal buitengewoon duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in onze gemeente. Ook inwoners en ondernemers dragen hun steentje bij. Bekijk de filmpjes waarin wethouder Ruud Braun en inwoners aan het woord komen.
Film1 film2 film3

Het klimaat verandert, dat staat vast. De komende decennia worden toenemende zware buien en langere droogteperioden verwacht. Samen met waterschap, provincie en rijk hebben gemeenten een belangrijke taak in opgaven op het gebied van water (verdroging, vernatting), hittestress en biodiversiteit. Samen staan zij aan de lat om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en erop te anticiperen. Ook voor Voerendaal brengt dit grote opgaven met zich mee.

Enquête aardgasvrij verwarmen

U heeft een brief ontvangen waarin u uitgenodigd wordt om deel te nemen aan een enquête over aardgasvrij verwarmen. Dit is een enquête om te achterhalen wat u belangrijk vindt. De antwoorden op de vragen zijn voor ons heel waardevol, want we kunnen de informatie gebruiken bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Voerendaal. De resultaten uit de enquête worden meegenomen in de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte van de gemeente. De resultaten worden gebruikt voor het uitvoeringsplan in Voerendaal.

Niet vergeten in te vullen
U doet toch mee? MoVe2030 is eenvoudig in te vullen. Het kost circa 5 tot 8 minuten van uw tijd. We slaan uw persoonsgegevens niet op; u doet volledig anoniem mee. Wij gebruiken uw antwoorden alleen bij het maken van het uitvoeringsplan. Laat ons weten wat u belangrijk vindt, liefst vóór 21 december. Wilt u meedoen aan MoVe2030? Fijn! U vindt MoVe2030 via www.move2030.nl, daar kunt u gemakkelijk meedoen aan de enquête. 

Duurzaamheidsfestival/online magazine
WoonWijzerWinkel
Waterklaar
Meer groen in mijn voortuin
Regionale Energie Strategie (RES)
PALET
Energiecoöperaties
Zonnepanelenproject Parkstad