De Energietransitie in Voerendaal

Ons doel is om in 2040 energieneutraal te zijn. Zo willen we helpen de klimaatverandering te beperken. Dat begint met energie besparen. De energie die we minder gebruiken hoeven we niet op te wekken. Voor de rest moeten we duurzame alternatieven organiseren zoals zonne-energie. En zoeken we naar alternatieve bronnen voor warmte en naar mogelijkheden om van het gas te komen. Wat we hierin als gemeente zelf kunnen doen is beperkt, maar we kunnen wel projecten opstarten met partners en bewoners en bedrijven stimuleren en informeren. 

Van het grotere plaatje naar Voerendaal

Nederland heeft het Nederlandse Klimaatakkoord vastgesteld. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Dit wordt beschreven in een Regionale Energiestrategie (RES). Voerendaal valt onder de RES Zuid-limburg.

De regio Parkstad Limburg heeft in 2015 PALET 1.0 (Parkstad Limburg Energietransitie) opgesteld. Hierin is het doel om in 2040 volledig energieneutraal te zijn onderbouwd. Voor Voerendaal is dit uitgewerkt in de notitie “Voerendaal in 2040 energieneutraal” (PALET 2.0). Eerste stappen in de uitvoering door Voerendaal zijn gezet met het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 (2016-2020). Vanuit PALET wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de RES Zuid-Limburg en aan het Nationaal Klimaatakkoord. 

Maar wat betekent dit nu voor Voerendaal?

Het totale jaarlijkse energiegebruik in onze gemeente is 1.298 TJ (terajoule). Dat is het energieverbruik van ongeveer 23.600 woningen. Om energie neutraal te worden moet 1.298 TJ aan duurzame energie opgewekt worden. Het is mogelijk om ongeveer 30% te besparen. En als je minder verbruikt door te besparen, hoef je ook minder op te wekken. Het doel vanuit PALET is om de andere 70% (ongeveer 910 TJ) duurzaam op te wekken. En dit zal vooral met zon en bodemwarmte gebeuren.

In de RES Zuid-Limburg werkt dat anders. Alle gemeenten in Nederland moeten samen duurzame energie opwekken. Daarvan levert de RES Zuid-Limburg een eigen deel. Voor Voerendaal betekent dit 0.034 TWH (terawattuur) voor 2030. Dit is het zelfde als 122,4 TJ. Daarmee is de gemeente nog niet energie neutraal.

Dus uitgangspunten en doelen van PALET en de RES zijn verschillend, maar het doel van energietransitie blijft hetzelfde. 

Hoe gaan we dit aanpakken?

Als we de klimaatdoelen willen halen, moeten we ons op meerdere zaken tegelijk richten. We moeten het energieverbruik verlagen door energie te besparen. En we moeten het energie verbruik verduurzamen door duurzame energie op te wekken.  

Energiebesparing
·         Verduurzamen gemeentelijke gebouwen;
·         Investeren in een schoner gemeentelijk wagenpark;
·         Openbare verlichting efficiënter maken;
·         Verduurzaming van gebouwen van voortgezet onderwijs, bedrijfsleven, sportverenigingen, rioolwaterzuivering stimuleren;
·         Stimuleren verduurzaming woningen via De Woonwijzerwinkel. 

De zon als energiebron
·         We adviseren inwoners over zon als energiebron via De Woonwijzerwinkel;
·         We ondersteunen bewoners bij het plaatsen van zonnepanelen door het zonnepanelenproject;
·         We onderzoeken het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en andere grote daken;
·         We onderzoeken samen met Rijkswaterstaat en ProRail de mogelijkheden om zonnepanelen langs vervoerswegen te plaatsen;
·         We werken mee aan het realiseren van ca. 20 ha zonneweides in Voerendaal.

 Warmte
·         We adviseren inwoners over warmte via De Woonwijzerwinkel;
·         We maken een visie over warmte transitie en een planning. 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Het energiebeleid van Voerendaal 
·         Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)
·         Regionale Energie Strategie (RES)
·         Voerendaal 2040 energieneutraal
·         Warmte transitie Voerendaal

Energiebesparing in Voerendaal
·         De Woonwijzerwinkel
·         Energiecoöperatie De Omslag
·         Buurkracht
·         Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

De zon als energiebron 
·         De zonneladder
·         Het zonnepanelenproject
·         Grootschalige opwekking zon op dak
·         Project Zonneweides