De zon als energiebron

De overgang van fossiele energie naar duurzame energie is ingewikkeld. Nu wordt warmte uit gas en elektriciteit grotendeels opgewekt in kolen- en gascentrales. Bij duurzame energie komen warmte en elektriciteit niet meer uit fossiele brandstoffen, maar uit veel verschillende bronnen. Denk hierbij aan wind, zon, aardwarmte of warmte uit water. Daarnaast zal de energie niet meer afkomstig zijn van één punt, maar vanaf veel verschillende plaatsen. 

Waar moet Voerendaal zich dan op richten?

Hoe de nieuwe structuren er ook uit komen te zien, er zal hoe dan ook duurzame energie opgewekt moeten worden. Maar er zijn beperkingen voor Voerendaal. Windmolens en diepe geothermie (bodemwarmte) zijn uitgesloten en bodemwarmte tot 50 meter kan maar beperkt. Waterstof is voorlopig geen oplossing en zal vooral voor hoogtemperatuur-industrie en mobiliteit gebruikt worden. Een nieuwe kerncentrale bouwen duurt tenminste 20 jaar, biomassa is er te weinig en is minder wenselijk en warmtenetten zijn in Voerendaal onhaalbaar duur. Voerendaal zal vooral aangewezen zijn op elektriciteit, ook voor de verwarming van huizen. 

Waar komt die elektriciteit dan vandaan?

Ondanks alle beperkingen heeft onze gemeente gelukkig veel mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie. Voor het grootste deel is deze afkomstig van zonne-energie als elektriciteit. Maar zonne-energie heeft ook invloed op de omgeving en moet zorgvuldig aangepakt worden. Daarom werkt onze gemeente gelijktijdig aan verschillende projecten. En dat doen wij volgens de Limburgse Zonneladder.

Zon op daken en gevels

·         Stimuleren van zon op dak via De Woonwijzerwinkel; 
·         Het zonnepanelenproject Parkstad; 
·         Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen;
·         Grootschalige opwekking zon op dak.

Zon in landelijk gebied

·         Onderzoeken naar zonnepanelen langs vervoerswegen.

Zon op landbouwgrond

·         Realiseren van 20 ha zonneweides in Voerendaal.