Het energiebeleid van Voerendaal

In het internationale Klimaatakkoord van Parijs is opgenomen dat alle aangesloten landen proberen om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot max. 2 graden Celsius, en liefst max. 1,5 graden Celsius.

Het internationale Klimaatakkoord vormt de basis voor het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat we de CO2-uitstoot met elkaar sterk gaan verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs met 95%. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes en het bod aan het Rijk om daarin bij te dragen. 

De Regionale Energie Strategie (RES)

De RES Zuid-limburg bestaat uit de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het waterschap en Enexis. Gezamenlijk hebben deze partijen het RES 1.0 opgesteld en ingediend. Omdat in Zuid-Limburg verschillende snelheden en uitgangspunten bestaan, is de RES Zuid-Limburg opgedeeld in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.

De regio Parkstad Limburg  

De regio Parkstad Limburg heeft sinds 2015 de onderbouwde ambitie om in 2040 volledig energieneutraal te zijn (PALET 1.0 Parkstad Limburg Energietransitie). Voor Voerendaal is dit uitgewerkt in de notitie “Voerendaal in 2040 energieneutraal” (PALET 2.0). Eerste stappen in de uitvoering door Voerendaal zijn gezet met het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 (2016-2020).

Van daaruit wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De documenten over RES, PALET en de uitvoeringsprogramma's zijn op te vragen via sebastian.swier@voerendaal.nl.