Zonneweides

Terugblik informatie avonden 

In januari en februari organiseerden wij in elke kern binnen onze gemeente een informatie avond over de zonneweides. Wij kijken terug op constructieve bijeenkomsten waar wij veel waardevolle vragen, opmerkingen en tips mochten ontvangen van inwoners en ondernemers. We hebben de vragen voor u samengevat in een document onder op deze pagina. Hier vindt u ook de presentatie. In de video hieronder vat wethouder Ruud Braun samen met onze avondvoorzitter Simone van Trier de opbrengst van de informatieavonden samen. Een en ander is ook samengevat in de Energietransitie Special in het huis aan huisblad Onder Ons, een link naar deze special vindt u hieronder.

Communicatie
In de komende maanden starten we een participatietraject en organiseren we nieuwe informatiebijeenkomsten. Informatie hierover leest u op via de e kanalen zoals de website, Facebook en in het huis-aan-huisblad Onder Ons. 

Heeft u vragen over de informatieavonden, het vervolgtraject, de energietransitie of over de zonneweides in het algemeen? Stuur een mail gemeente@voerendaal.nl.

 

Video: terugblik informatieavonden zonneweides

Vragen en antwoorden informatieavonden(pdf407 KB)

Special energietransitie Voerendaal(pdf10 MB)

Presentatie informatieavonden (pdf3 MB)

Waarom een project Zonneweides?

Voerendaal heeft met PALET (2015) lokaal beleid en doet met de RES mee met (ook lokaal vastgesteld) nationaal beleid. Het Nationaal Programma RES voert de afspraken uit het Klimaatakkoord van Nederland (2019) uit, namelijk voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. En deze gaat over de voorziening van duurzame elektriciteit en de over de warmtetransitie. Aanpak en uitgangspunten van PALET en de RES zijn anders, het doel is hetzelfde.

Voerendaal zal voor elektriciteit en warmte vanwege allerlei beperkingen en onmogelijkheden vooral afhankelijk worden van duurzaam opgewekte elektriciteit. En hoe lokaler hoe beter, want hoe meer afstand voor transport hoe meer de consument de ontstane infrastructuurkosten van Enexis en TeNNet op zijn energierekening krijgt. Toch zal het netwerk lokaal en regionaal onvermijdelijk verzwaard moeten worden, dat staat vast. Als je bedenkt dat in de huidige situatie 25% van het energieverbruik elektriciteit (van gas- en kolencentrales) is en 75% door ruimteverwarming via gas en we dus van het gas af moeten, dan weten we dat er een opgave ligt.

Onze gemeente heeft ruimtelijk gelukkig een behoorlijke potentie voor duurzame opwekking van energie, voor het grootste deel afkomstig van zonne-energie als elektriciteit. Windenergie is namelijk uitgesloten in het Nationaal-Landschap Zuid-Limburg. Maar zonne-energie heeft ook ruimtelijke impact en het moet zorgvuldig aangepakt worden. Hiervoor gebruiken wij de Limburgse Zonneladder.

zonneladder

Waarom praten we al over zonneweides (trede 4), terwijl trede 1 en 2, het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen, nog niet volledig klaar zijn?

Het doel van de eerste trede is, om in Voerendaal zo veel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen. Op particuliere daken, op daken van bedrijven en op daken van gemeentelijke gebouwen. Helaas kan niet elk dak gebruikt worden om zonnepanelen te plaatsen. Sommige daken zijn niet sterk genoeg, en op een groot deel van de daken valt te veel schaduw van bomen of van andere gebouwen. Als alle daken die dan over blijven vol gelegd worden met zonnepanelen is dit genoeg om een achtste deel van het totale energieverbruik van Voerendaal op te wekken. En omdat we dit weten zijn we niet alleen met de eerste trede gestart, maar ook met de tweede, de derde en de vierde trede.