Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Volg alle informatie via de nieuwsbrief of download de Bouwapp.

Situatie Vrakelbergerweg en Daelsweg

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

Wat is de aanleiding voor dit project?
De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied. 

Wie zijn betrokken bij dit project?
Het project wordt door de Gemeente Voerendaal, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg in samenwerking opgezet en uitgevoerd. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 22 maart 2018 door alle partijen werd ondertekend. Daarnaast wordt de omgeving en overige stakeholders betrokken bij de plannen door onder andere informatieavonden te organiseren.

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst
Alle partijen tekenden op 29 juni in het provinciehuis een uitvoeringsovereenkomst voor het project. 

Wat is het doel van het project?
Het doel is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. 

Plattegrond Voerendaal met de trajecten

Waar gaan de werkzaamheden plaatsvinden?
Het project betreft het tracé Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg (ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd)  en het tracé Daelsweg. Samen vormen deze tracés een fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. 

De planning
De uitvoering van het werk aan de Daelsweg start op 20 september. We leveren het werk eind dit jaar op. Het gaat om de Daelsweg tussen de J.F. Kennedylaan (Heerlen) en Ubachsberg (Voerendaal). De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de huidige verharding, het verleggen van de rijbaan en het aanleggen van een fietspad. Ook voeren KPN en Enexis werkzaamheden uit aan kabels en leidingen onder het huidige wegdek en Spie vernieuwt de openbare verlichting.

We voeren het werk in meerdere fases uit:
1. Voorbereiding
2. Fase 1A(jpg64 KB): Aanleg westelijke gedeelte van de Daelsweg: Dalstraat tot aan de kruising ter hoogte van huisnummer 14.
3. Fase 1B(jpg58 KB): Aanleg oostelijke gedeelte van de Daelsweg: kruising ter hoogte van huisnummer 14 tot aan de J.F. Kennedylaan in Heerlen.

Hinder en bereikbaarheid
Waar gewerkt wordt, kan overlast ontstaan. We streven er vanzelfsprekend naar om deze overlast voor u tot een minimum te beperken. Omdat we de verkeersveiligheid voor weggebruikers in combinatie met werkverkeer vanwege de beperkte wegbreedte, het heuvelachtige karakter en de vele bochten niet kunnen garanderen, sluiten we de Daelsweg volledig af voor verkeer. De bewoners van huisnummers 12, 14 en 16 kunnen hun woning wel bereiken. Omleidingsroutes geven we aan op borden en vindt u op de plattegrond(jpg145 KB).

Communicatie
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u met Tessa Guntlisbergen, Omgevingsmanager Den Ouden Aannemingsbedrijf, contact opnemen via 
t.guntlisbergen@denoudengroep.com of via 06-46591317. Ook kunt u bij de uitvoerder Krijn Levels terecht voor eventuele vragen. Iedere week op woensdagmiddag van 15:30-16:30u vindt er een inloopuur plaats in de bouwkeet (Heugdenweg 1, Voerendaal). De omgevingsmanager en uitvoerder en/of projectleider zijn hierbij aanwezig. Tijdens dit inloopuur kunt u zonder afspraak binnenlopen met al uw vragen, opmerkingen of klachten.

BouwApp
Om u op de hoogte te houden van de voortgang en eventuele wijzigingen in de planning, maken wij gebruik van de BouwApp. Hierop delen we herinneringen, vertragingen en andere voor u belangrijke zaken. Ook kunt u in de app vragen, opmerkingen en eventuele klachten indienen. Wilt u het project op deze manier volgen, installeer dan de BouwApp op uw smartphone. Wanneer u de app heeft geïnstalleerd, opent u deze en klikt u in het tabblad ‘ontdek’ op de zoekfunctie, waar u Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad invoert. Vervolgens selecteert u dit project en plaatst u deze in uw favorieten door linksboven het sterretje te selecteren. Wanneer wij een update plaatsen, ontvangt u hiervan een melding op uw telefoon. Op deze manier komt u nooit voor verassingen te staan.

Wat is er zo speciaal aan dit project?
Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De provincie en ook gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoersmiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad. Oorspronkelijk stond de aanleg van de waterbuffers niet op de planning bij het Waterschap, maar om het gebied niet twee keer te belasten heeft het Waterschap besloten aan te sluiten bij dit project. Met het programma Water in Balans wil het Waterschap problemen door wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, aanpakken. Daarom gaat het waterschap regenwaterbuffers aanleggen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Door de samenwerking van de vijf partijen met stakeholders, elk met verschillende belangen, ontstaat er een sterke samenwerking waarin een belangrijke fietsverbinding afgeleverd wordt die voor iedereen een win-win situatie oplevert en breed gedragen wordt.

Financiën 
De Financiering van het fietsgerelateerde deel van dit project vindt gedeeltelijk plaats op subsidiebasis, waarbij ca 40% van de kosten (2,36 mln) gedragen wordt door de provincie vanuit het Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op Fiets’. Regiodeal Parkstad heeft een bedrag van 150.000 aan subsidie toegekend voor het fietspadtrace Daelsweg. De rest van de kosten (3,54 mln) is door de betrokken gemeenten gereserveerd. Het watergerelateerde deel wordt gefinancierd door het Waterschap, ca. 2,1 mln. De totale projectbegroting is ca. 8 mln euro.

Wilt u meedenken? Deel uw mening!
Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om u een toelichting te geven over het project, het proces en het laatste ontwerp. Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij op dit moment nog geen fysieke bijeenkomsten. We presenteren de plannen daarom digitaal via een interactief platform van Waterschap Limburg. Het Waterschap is één van de partijen die betrokken is bij de realisatie van deze fietsverbinding.

1. Ga naar https://metelkaar.waterschaplimburg.nl 
2. Klik op ‘Projecten à Fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’
3. Klik op ‘Wat vind jij van het definitieve ontwerp’. U kunt hier de plannen en ontwerptekeningen inzien. Wilt u een opmerking plaatsen en reacties van anderen bekijken? Maak dan een account aan.

Bewonersbrieven
- bewonersbrief augustus 2021(pdf493 KB)

Contactpersonen
Voor de laatste stand van zaken rondom dit project of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Dominic Neven: fwhp@voerendaal.nl of 045 - 575 33 99.

Contactpersonen partners:
- Gemeente Voerendaal: Ed Moonen
- Gemeente Gulpen-Wittem: Pedro Moonen
- Gemeente Heerlen: Ronny Wolfs
- Waterschap Limburg: Arno de Haas
- Provincie Limburg: Roy Pepels

Vragen pers:
Pers kan met vragen terecht bij de afdeling communicatie via communicatie@voerendaal.nl 

Onderstaande afbeelding laat zien op welke manier de weg aangepast wordt.

Sfeerimpressie van hoe de Daelsweg en Vrakelbergerweg er uit komt te zien
Logo's gemeenten provincie en waterschap