Grootschalige energieopwekking

Onze gemeente heeft ontwerp-beleidsregels opgesteld voor grootschalige duurzame energieprojecten, die samen een toetsingskader gaan vormen waaraan we deze projecten gaan toetsen. Het doel hiervan is om grootschalige energie-opwekking, zoals bijvoorbeeld windmolens of grote velden met zonnepanelen, mogelijk te maken met respect voor het Voerendaalse landschap.

Deze ontwerp-beleidsregels kunt u nalezen in onderstaand document en zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis.

In onderstaande documenten kunt u alle informatie vinden:
-  Beleidsregel PALET(pdf879 KB) Regionaal afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking
- Nadere uitwerking RAK(docx178 KB)
- Notitie zonneweides(pdf431 KB)
- Zoeklocaties zonneweides(pdf5 MB)