Grootschalige energieopwekking

Onze gemeente heeft ontwerp-beleidsregels opgesteld voor grootschalige duurzame energieprojecten, die samen een toetsingskader gaan vormen waaraan we deze projecten gaan toetsen. Het doel hiervan is om grootschalige energie-opwekking, zoals bijvoorbeeld windmolens of grote velden met zonnepanelen, mogelijk te maken met respect voor het Voerendaalse landschap.

Deze ontwerp-beleidsregels kunt u nalezen in onderstaand document en zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis.

Wij willen graag met u in gesprek over deze ontwerp-beleidsregels voordat deze worden aangeboden aan de raad om vastgesteld te worden. Wij nodigen u daarom uit voor de interactieve bijeenkomst Grootschalige Energieopwekking op 22 oktober om 19:30 uur in de Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal.

Programma: 
19:00 – 19:30 uur: Inloop met koffie en thee 
19:30 – 19:35 uur: Welkom door Wethouder Ruud Braun 
19:35 – 20:00 uur:  Presentatie ontwerp beleidsregels grootschalige energieopwekking 
20:00 – 21:00 uur: World café: uitnodiging voor discussie aan 4 tafels met verschillende stellingen 
21:00 – 21:15 uur: Pauze, ophalen uitkomsten discussies 
21:15 – 21:45 uur:   Gezamenlijk bespreken uitkomsten discussies 
21:45 – 22:00 uur: Afronden met conclusies en afsluiting 
Wij hopen op uw komst en vragen u om u uiterlijk 18 oktober aan te melden via: ro@voerendaal.nl onder vermelding van: “Aanmelding bijeenkomst Grootschalige Energieopwekking 22 oktober” met daarbij het aantal personen.  

In onderstaande documenten kunt u alle informatie vinden:
-       Regionaal afwegingskader(pdf879 KB) grootschalige duurzame energieopwekking
-       Ontwerp beleidsregel(pdf556 KB) nadere uitwerking RAK gemeente Voerendaal
-       Notitie landschapsstudie(pdf447 KB)
-       Zoekkaart zonneparken(pdf10 MB)