Meer groen in mijn voortuin

Wilt u ook uw voortuin vergroenen en daarmee bijdragen aan een verbetering van problemen zoals waterproblematiek, hittestress en biodiversiteit? Dan is dit het moment om het te doen. Onze gemeente zet samen met IKL en IBA parkstad in op vergroening van de voortuinen en het bevorderen van de biodiversiteit. Bewoners van onze gemeente wordt maatwerk plantsoen aangeboden. Door aantoonbaar stenen of grind te verwijderen krijgt u 75% korting op het plantsoen!

Voortuinen in de gemeente Voerendaal worden een groene verbinding richting het buitengebied. Deze groene verbinding draagt bij aan een duurzame leefomgeving voor mens en dier. Onze natuur begint immers in de eigen voortuin.

Aanmelding en afhandeling vindt plaats door het IKL. Lees de voorwaarden van de regeling, hoe u een aanvraag kunt indienen en tips over aanplant en onderhoud. Lees alles goed door voordat u een aanvraag indient.