Natuurtransferium Mingersborg

Onderdeel van het IBA-project Land van Kalk is het realiseren van een aantal natuurtransferia. Een natuurtransferium bestaat uit parkeerplaatsen in een groene omgeving, met informatievoorziening,  een picknickgelegenheid, oplaadpalen voor e-bikes en sluit aan op wandel- en fietsroutes. Het transferium is landschappelijk ingepast. 
In het Land van Kalk worden op verschillende plaatsen (natuur)transferia gerealiseerd, van waaruit bezoekers het gebied wandelend en fietsend verder kunnen verkennen. Er is een IBA-subsidie gereserveerd voor het aanleggen van een transferium in Mingersborg. 

Het realiseren van een natuurtransferium in Mingersborg biedt de kans om een oplossing voor de parkeeroverlast te realiseren. Op basis van het parkeeronderzoek is de minimale capaciteit van het transferium ongeveer 50 parkeerplaatsen.

De toelichting op de drie locaties die zijn onderzocht en de voor- en nadelen vanuit de verschillende invalshoeken (verkeer, parkeercapaciteit, inrichting, landschap en grondverwerving) kunt u vinden in presentatie1(pptx3 MB)en presentatie2(pdf17 MB) van de informatieavond van 20 juli 2020.