Open Club Klimmen

Open Club Klimmen

Open Club Klimmen

De Open Club Klimmen wordt een centrale ontmoetingsplek waar sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven, zorg en onderwijs samen komen. 

Bekijk ook het filmpje

Hierin komen wethouder Ruud Braun, Mark Feron van Architectenzaak en verschillende partners aan het woord.

Bestemmingsplan 
Open Club Klimmen ter inzage

Vanaf 22 februari 2022 tot en met 4 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 te Voerendaal, afsluitend op afspraak 
(via telefoonnummer 045 - 575 33 99).

Het ontwerp is tevens elektronisch te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpplan heeft identificatienummer: NL.IMRO.0986.BPOpenClubKlimmen-ON01.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.