Open Club Klimmen

Open Club Klimmen

De Open Club Klimmen wordt een centrale ontmoetingsplek waar sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven, zorg en onderwijs samen komen. Allereerst wordt gestart met de aanleg van het kunstgrasveld en WeTra-veld binnen de Open Club. Qua planning wordt gestreefd naar oplevering van de voetbalvelden voor seizoen 2018-2019. De uitwerking van de wensen en eisen en het verfijnen van de vraag ‘wat willen we bereiken’ binnen de Open Club zal naar verwachting 1 jaar duren. Ook moeten planologische procedures gevolgd worden en het aanbestedingstraject ingericht voordat we kunnen starten met de realisatie. Dit zal ongeveer 3 tot 4 jaar gaan duren. 

In oktober werd de eerste mijlpaal bereikt! Het kunstgrasveld is klaar! Om dit te vieren organiseerden de toekomstige gebruikers van de Open Club op 27 oktober een leuke en sportieve dag voor jong en oud. Zo kon iedereen alvast ontdekken wat de Open Club Klimmen te bieden heeft!