Reconstructie Raadhuisplein en omgeving

Vanaf maandag 2 mei voert aannemer Heijmans werkzaamheden uit aan het Raadhuisplein, de Schilsstraat en de Strijthagenstraat. 

De rijbanen en trottoirs worden vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen en er worden parkeervakken aangelegd. Op de noordelijk tak van het Raadhuisplein, de Schilsstraat en de Strijthagenstraat wordt een regenwaterriool aangelegd. Hierdoor wordt het schone regenwater gescheiden van het vuile rioolwater en afgevoerd naar de vijver in ‘t Brook. Op die manier krijgen we meer ruimte in het riool en voorkomen we wateroverlast

Planning

De werkzaamheden starten op 2 mei en worden uitgevoerd in drie fases:

·        Fase 1 Strijthagenstraat,  uitvoering in periode 2 mei 2022 – 13 
        juni 2022

·        Fase 2 Schilstraat en Raadhuisplein hsnr. 1 t/m 3 (noordelijke 
        tak) uitvoering in periode 14 juni 2022 – 22 juli 2022

·        Fase 3 Raadhuisplein hsnr. 2 t/m 6 (zuidelijke tak) start 
        gelijktijdig met fase 1 in de periode 2 mei 2022 – 13 juni 2022

Reconstructie Raadhuisplein en omgeving

Bereikbaarheid

In de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, worden de wegen waar op dat moment wordt gewerkt volledig afgesloten voor het verkeer. Bewoners en bezoekers moeten hier rekening mee houden en tijdelijk op andere plekken parkeren.

Tijdens fase 2 zijn de parkeerplaatsen rond het gemeentehuis en het zorgcentrum Dammerisch niet op de “normale” manier bereikbaar. Daarom worden er tijdelijke toeritten aangelegd vanaf de zuidelijke tak van het Raadhuisplein en de Wachtendonkstraat.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2022 afgerond.