Strous Cultuurprijs 2018

Tijdens het aanstaande Zomerfestival Voerendaal 2018, vindt op de openingsavond op 1 juni ook de uitreiking van de Strous Cultuurprijs plaats. Gaan Tutta Musica en gemengd koor Reconnected hun titel verdedigen? Pak die kans om ook uw vereniging te laten bekronen met deze prachtige prijs!

Uitreiking strousprijs

Sinds 2006 reikt de gemeente Voerendaal tweejaarlijks de Strous Cultuurprijs uit en intussen is de jury voor 2018 door de gemeente bepaald:
• Jan Koks (voorzitter) - directeur van stichting FSI (Fonds Sociale Instellingen in Limburg) 
• Roger Diederen - trompettist bij het Johan Strauss Orkest van André Rieu
• Imke Heitzer - allround pop / jazz zangeres en privé-zangdocent.

De cultuurprijs is een blijk van waardering en een stimulans van het gemeentebestuur voor de activiteiten die op het gebied van kunst en cultuur plaatsvinden, waarbij de maatschappelijke meerwaarde wordt meegewogen in de beslissing. De cultuurprijs wordt toegekend aan initiatieven die een cultureel-maatschappelijk karakter hebben en uitstijgen boven de reguliere activiteiten binnen het culturele leven in Voerendaal. 

 Er zijn twee categorieën, te weten:
 1. Uniek cultureel initiatief 
 Dit initiatief (activiteit, project, prestatie) is bijzonder vanwege haar kunstzinnige of culturele karakter. Inschrijving is mogelijk voor een individu en voor een groep.

 2. Bijzonder cultureel samenwerkingsinitiatief
 In deze categorie vallen initiatieven die in samenwerkingsverband zijn opgezet. Het initiatief is vereniging overstijgend en kan meerdere (culturele of maatschappelijke) disciplines omvatten. Het brengt doelgroepen bij elkaar (jong, oud, leden van verschillende verenigingen etc.). 

 In iedere categorie moeten minimaal 2 genomineerden aangedragen worden. Uit alle voordrachten kan het publiek stemmen voor de publieksprijs.  Inwoners, verenigingen, groepen en de gemeente kunnen kandidaten voordragen. Initiatiefnemers zijn woonachtig in de gemeente Voerendaal of maken zich verdienstelijk in het culturele en/of maatschappelijke leven in de gemeente Voerendaal. 

 Van 15 mei t/m 30 mei 2018 kan online gestemd worden op de genomineerden voor de publieksprijs.