Woningproject Raadhuisplein 3

Onze gemeente en Swentibold projectontwikkeling zijn een koop/verkoop en ontwikkelovereenkomst perceel Raadhuisplein 3 aangegaan. Wethouder Peter Thomas overhandigde op 3 juni de overeenkomst aan Roger van Eijs van Swentibold.

De projectontwikkelaar gaat op dit perceel 6 hoogwaardige levensloopbestendige woningen bouwen aan een nieuw verkeersluw straatje. Medio dit jaar heeft gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

De besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van oktober. Swentibold bereidt de aanvraag voor de omgevingsvergunning  voor en is bezig met het contracteren van een aannemer. Wanneer de omgevingsvergunning verleend is, kan gestart worden met de bouw van de zes woningen. De aanvraag omgevingsvergunning wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Dit geldt ook voor de te verlenen omgevingsvergunning. 

Verwacht wordt dat de woningen eind 2022 gereed  zijn. Voor de verkoop van de woningen heeft Swentibold makelaarskantoor Ruyters ingeschakeld. 

 In de brochure(pdf11 MB) leest u alles over deze kavel en de voorwaarden.

 Hieronder een impressie van het ontwerp.

Stuk grond te koop