Woningproject Raadhuisplein 3

Onze gemeente en Swentibold projectontwikkeling zijn een koop/verkoop en ontwikkelovereenkomst perceel Raadhuisplein 3 aangegaan. Wethouder Peter Thomas overhandigde op 3 juni de overeenkomst aan Roger van Eijs van Swentibold.

De projectontwikkelaar is van plan om op dit perceel 6 hoogwaardige levensloopbestendige seniorenwoningen te bouwen aan een nieuw verkeersluw straatje. In de loop van juli kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan inzien. Iedereen kan kennisnemen van de bestemmingsplan documenten en eventueel een zienswijze indienen.

Na de besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad (naar verwachting in de raadsvergadering van oktober) volgt de procedure voor de Omgevingsvergunning. Wanneer die verleend is, kan gestart worden met de bouw van de zes woningen. Verwacht wordt dat de woningen eind 2022 gereed zullen zijn. Over de verkoop van de woningen volgt nog nader bericht.

 In de brochure(pdf11 MB) leest u alles over deze kavel en de voorwaarden.

Hieronder een impressie van het ontwerp.

Stuk grond te koop