Woningproject Raadhuisplein 3

Onze gemeente en Swentibold projectontwikkeling zijn een koop/verkoop en ontwikkelovereenkomst perceel Raadhuisplein 3 aangegaan. Wethouder Peter Thomas overhandigde op 3 juni 2021 de overeenkomst aan Roger van Eijs van Swentibold.

De projectontwikkelaar gaat op dit perceel 6 hoogwaardige levensloopbestendige woningen bouwen aan een nieuw verkeersluw straatje. Medio dit jaar heeft gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Besluitvorming bestemmingsplan
De besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van oktober 2021. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is voorbereid door  Swentibold. Zij contracteren ook  een aannemer. De aanvraag omgevingsvergunning is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

Omgevingsvergunning vastgesteld
De omgevingsvergunning voor de zes levensloopbestendige woningen aan het Raadhuisplein 3 is inmiddels verleend en op 4 maart 2022 bekend gemaakt:

Bekijk bericht   

Nu de omgevingsvergunning verleend is, kan gestart worden met de bouw van de zes woningen. 

Bomenkap
Vanwege het naderende broedseizoen rooit de firma Haanen Grondwerk B.V.  uit Weert  een aantal bomen. Voor het kappen is geen kapvergunning vereist volgens de in Voerendaal  vastgelegde regelgeving.

Verwachtte oplevering
De bouw van de woningen start naar verwachting in juni 2022  en de oplevering is gepland in de loop van 2023.

Voor de verkoop van de woningen heeft Swentibold makelaarskantoor Ruyters ingeschakeld. 

 In de brochure(pdf11 MB) leest u alles over deze kavel en de voorwaarden.

 Hieronder een impressie van het ontwerp.

Stuk grond te koop