Zonneweides

Informatie avonden 

LET OP: de informatie avond van 17 januari is gecanceld. Een nieuwe datum volgt.

In januari en februari organiseren wij in elke kern binnen onze gemeente een informatie avond over de zonneweides. De avonden vinden fysiek plaats op 1,5 meter, maar afhankelijk van de coronamaatregelen, is er een kans dat we deze avonden moeten verplaatsen. Houd daarvoor Onder Ons, de website en facebook in de gaten.

De avonden vinden plaats op:
-       Maandag 31 januari 19.30 uur Burgerij Voerendaal (bibliotheek Voerendaal)
-       Maandag 7 februari 20.00 uur ’t Wouves
-       Woensdag 16 februari 19.30 uur MFC Ubachsberg
-       Donderdag 17 februari 19.30 uur Op d’r Plats Klimmen

Aanmelden
Het belangrijk dat u zich aanmeldt vanwege het beperkt aantal plaatsen. Dat kan via info@voerendaal.nl ovv Informatieavond zonneweides. We willen u vragen om de COVID-19 maatregelen te respecteren en de CoronaCheck-app te tonen bij binnenkomst. 

We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Waarom een project Zonneweides?

Voerendaal heeft met PALET (2015) lokaal beleid en doet met de RES mee met (ook lokaal vastgesteld) nationaal beleid. Het Nationaal Programma RES voert de afspraken uit het Klimaatakkoord van Nederland (2019) uit, namelijk voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. En deze gaat over de voorziening van duurzame elektriciteit en de over de warmtetransitie. Aanpak en uitgangspunten van PALET en de RES zijn anders, het doel is hetzelfde.

Voerendaal zal voor elektriciteit en warmte vanwege allerlei beperkingen en onmogelijkheden vooral afhankelijk worden van duurzaam opgewekte elektriciteit. En hoe lokaler hoe beter, want hoe meer afstand voor transport hoe meer de consument de ontstane infrastructuurkosten van Enexis en TeNNet op zijn energierekening krijgt. Toch zal het netwerk lokaal en regionaal onvermijdelijk verzwaard moeten worden, dat staat vast. Als je bedenkt dat in de huidige situatie 25% van het energieverbruik elektriciteit (van gas- en kolencentrales) is en 75% door ruimteverwarming via gas en we dus van het gas af moeten, dan weten we dat er een opgave ligt.

Onze gemeente heeft ruimtelijk gelukkig een behoorlijke potentie voor duurzame opwekking van energie, voor het grootste deel afkomstig van zonne-energie als elektriciteit. Windenergie is namelijk uitgesloten in het Nationaal-Landschap Zuid-Limburg. Maar zonne-energie heeft ook ruimtelijke impact en het moet zorgvuldig aangepakt worden. Hiervoor gebruiken wij de Limburgse Zonneladder.

zonneladder

Waarom praten we al over zonneweides (trede 4), terwijl trede 1 en 2, het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen, nog niet volledig klaar zijn.