Starterslening

De Starterslening is een steuntje in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. 

Aanvullende lening 
De Starterslening is een extra lening die u kunt afsluiten bovenop de hypotheek van uw eerste woning. Deze extra lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. 
Als u een woning koopt sluit u hiervoor een hypothecaire lening af bij een financiële instelling van uw keuze. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u een Starterslening aanvragen bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn). Het SVn toetst de aanvraag en bepaalt de hoogte van de Starterslening. Bekijk de voorwaarden van het SVn voor een Starterslening.

Aanvragen van een Starterslening 
Als u in aanmerking wilt komen voor een Starterslening, kunt u het aanvraagformulier(docx69 KB) invullen en toesturen aan gemeente Voerendaal. De gemeente controleert of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden gemeente Voerendaal
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Starterslening zijn: 
- U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland;
- U bent nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning;
- U koopt een bestaande woning in gemeente Voerendaal met een koopsom van maximaal € 280.000,- kosten koper;
- U koopt een nieuwbouwwoning in gemeente Voerendaal met een koopsom van maximaal € 280.000,- vrij op naam;
- De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal € 56.000,-; 
- De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Deze heeft u nodig voor het aanvragen van een Starterslening bij het SVn. 

Het aanvragen van de Starterslening kan via deze link: Aanvraag Starterslening SVn.

Vragen ?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de Starterslening ? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Voerendaal, info@voerendaal.nl of 045 - 575 33 99.