Coalitieakkoord 2022-2026

Samen bouwen aan een sterk Voerendaal

Kiezen voor de toekomst én oog hebben voor het nu

Het motto voor de komende raadsperiode spreekt boekdelen. Op woensdag 20 juli stemde de gemeenteraad, gesteund door een brede meerderheid, in met het coalitieakkoord 2022-2026.


In dit coalitieakkoord ligt de basis voor de bestuursperiode 2022-2026 en daarna. De inhoud van het coalitieakkoord is het resultaat van de verschillende gesprekken tussen de fracties en de onderkenning van de overeenstemming op de inhoudelijke uitgangspunten. De gemeenteraad geeft hiermee het kader voor het college voor de komende jaren.

Uit het coalitieakkoord:
Een nieuwe bestuursperiode betekent een nieuw hoofdstuk maar zeker geen ongeschreven blad. We zijn als gemeente gezegend met mooie kernen, initiatiefrijke inwoners, een sterk verenigingsleven, vindingrijke ondernemers, betrokken partners en een prachtige natuurrijke omgeving. Samen hebben we afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van goede zorg-, welzijns- en onderwijsvoorzieningen, betere bereikbaarheid en aantrekkelijke toeristische activiteiten. Dit alles willen we voortzetten en waar nodig en mogelijk verbeteren. En thema’s waar onvoldoende aandacht voor is geweest of die om -meer aandacht vragen nemen we mee.

Klik op de link onder de afbeelding om het coalitieakkoord te lezen.

 

Coalitieakkoord 2022-2026
Coalitieakkoord 2022-2026