Coalitieakkoord 2022-2026

Kiezen voor de toekomst én oog hebben voor het nu

Het motto voor de komende raadsperiode spreekt boekdelen. Op woensdag 20 juli stemde de gemeenteraad, gesteund door een brede meerderheid, in met het coalitieakkoord 2022-2026.

In dit coalitieakkoord ligt de basis voor de bestuursperiode 2022-2026 en daarna. De inhoud van het coalitieakkoord is het resultaat van de verschillende gesprekken tussen de fracties en de onderkenning van de overeenstemming op de inhoudelijke uitgangspunten. De gemeenteraad geeft hiermee het kader voor het college voor de komende jaren.