Toegankelijkheid

Onze gemeente vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van haar websites en apps. Iedereen, dus ook mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Maar dus ook via elke browser of elk apparaat. Een goede toegankelijkheid van een website is zeer belangrijk. We werken daarom steeds aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid. Ons doel is om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, zowel op het gebied van de techniek als op de inhoud. Dit is in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.  

De huidige website van onze gemeente is sinds december 2017 online. Het toegankelijkheidsonderzoek laten we binnenkort uitvoeren.

Bekijk de Toegankelijkheidsverklaring.