Burgemeester W. (Wil) Houben

Portret foto W. Houben

Taakvelden:

  • algemene coördinatie
  • openbare orde en veiligheid
  • communicatie
  • handhaving
  • organisatieontwikkeling
  • personeel
  • bedrijfsvoering
  • branding

Voor het sturen van een email naar de heer W. Houben kunt u gebruik maken van wil.houben@voerendaal.nl

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:
• Lid AVA WML
• Lid DB en AB Stadsregio Parkstad Limburg
• Lid AB Gegevenshuis
• Lid AB Veiligheidsregio Zuid-Limburg
• Lid AB RUD Zuid-Limburg
• Lid Bestuurlijk overleg Parkstad IT (PIT)
• Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Limburg
• Lid AB Veiligheidshuis Parkstad

Niet uit hoofde van de functie:
• Secretaris/Penningmeester Stichting Samenwerking Kamers van Koophandel en Economische Ontwikkeling in de Euregio Maas-Rijn
• Bestuurslid Stichting Starterscoördinatie
• Voorzitter Stichting Structuur Versterkende Projecten (EsVePE)
• Voorzitter HIT Foundation
• DGA Houben Holding BV
• Lid Eregilde Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal
• Lid Eregilde Schutterij Sint Hubertus Ubachsberg
• Lid Erebestuur Broederschap Sint Sebastianus Klimmen
• Beschermheer Mannenkoor Sint Remigius Klimmen