Burgemeester W. (Wil) Houben

Voor het sturen van een email naar de heer W. Houben kunt u gebruik maken van wil.houben@voerendaal.nl

Taakvelden en nevenfuncties

Taakvelden

 • algemene coördinatie
 • openbare orde en veiligheid
 • communicatie en branding
 • toezicht en handhaving
 • organisatieontwikkeling
 • personeel
 • bedrijfsvoering
 • regionale samenwerking
 • leefbaarheid (inclusief corona herstelfonds)
 • cultuur

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid DB en AB Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid DB en AB Gegevenshuis
 • Lid AB Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk overleg Parkstad IT (PIT)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Limburg
 • Lid DB en AB Zorg en Veiligheidshuis Parkstad
 • Voorzitter Poho Financiën Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid AVA IBA Parkstad
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg SGOVP
 • Bestuurslid Platform Veilig Ondernemen Limburg 
 • Lid van stuurgroep CWK

Niet uit hoofde van de functie:

 • Secretaris/Penningmeester Stichting Samenwerking Kamers van Koophandel en Economische Ontwikkeling in de Euregio Maas-Rijn
 • Voorzitter Stichting Starterscoördinatie
 • Voorzitter RvC RGGT BV 
 • Voorzitter Stichting Structuur Versterkende Projecten (EsVePE)
 • Voorzitter HIT Foundation
 • DGA Houben Holding BV
 • Bestuurslid Eregilde Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal
 • Voorzitter Eregilde Schutterij Sint Hubertus Ubachsberg
 • Lid Erebestuur Broederschap Sint Sebastianus Klimmen
 • Beschermheer Mannenkoor Sint Remigius Klimmen
 • Lid Buurtvereniging Retersbeek
 • Voorzitter vrienden Fanfare St.Cecilia Ubachsberg
 • Lid Vrienden van Harmonie de Berggalm Klimmen
 • Lid 40+
 • Lid "Heeren van Terworm".