Bestemmingsplan

De gemeente maakt bestemmingsplannen voor de ruimtelijke inrichting van haar totale grondgebied. In een bestemmingsplan krijgt ieder stukje grond een bestemming, die aangeeft waarvoor de grond mag worden gebruikt (bijv. woondoeleinden of bedrijfsdoeleinden), of hierop gebouwd mag worden, en - zo ja - wat en hoe hierop gebouwd mag worden.

Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de instructievideo die een korte uitleg geeft over de werking van de website en hoe u bestemmingsplannen kunt vinden.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente (045-5753399) of maak een afspraak. U kunt dit ook online aanvragen via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

Wat kost het?

Afhankelijk van de aanvraag kunnen er kosten aan verbonden zijn.