Koninklijke onderscheiding, lintje

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

  • Bekijk de informatie op lintjes;
  • Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 045 - 575 33 99;
  • Vraag het formulier voor aanvraag van de Koninklijke Onderscheiding aan via kabinet@voerendaal.nl;
  • Verzamel alle gegevens;
  • Vul het voorstelformulier in en stuur het met alle bijlagen via email naar kabinet@voerendaal.nl;
  • Let op: het voorstel moet uiterlijk 1 juli ingediend worden in het jaar voorafgaand aan de uitreiking.

Wat moet ik doen?

Ieder jaar worden Koninklijke Onderscheidingen (lintjes) uitgereikt aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingespannen voor de samenleving. Dat kan voor verenigingen zijn, maar ook als mantelzorger of voor maatschappelijke inzet op allerlei gebied. Ook personen die binnen hun werk uitzonderlijke activiteiten hebben ontplooid, kunnen voor een lintje in aanmerking komen.

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar, dan moet u het voorstel uiterlijk 1 juli indienen in het jaar eraan voorafgaand.

Gaat het om een tussentijdse onderscheiding, dan moet u het decoratievoorstel uiterlijk 5 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester hebben ingediend.

Links

De volgende link is te raadplegen:

Aanvraagformulier