Koninklijke onderscheiding, lintje

Ieder jaar worden Koninklijke Onderscheidingen (lintjes) uitgereikt aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingespannen voor de samenleving. Dat kan voor verenigingen zijn, maar ook als mantelzorger of voor maatschappelijke inzet op allerlei gebied. Ook personen die binnen hun werk uitzonderlijke activiteiten hebben ontplooid, kunnen voor een lintje in aanmerking komen.

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de dag voor Koningsdag (26 april). Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar, dan moet u het voorstel uiterlijk 1 juli indienen in het jaar eraan voorafgaand.
(Dit heeft te maken met de verwerkingstijd bij zowel gemeente, Provincie Limburg en het Rijk.)

In uitzonderlijke gevallen kunt u tussentijds iemand voordragen voor een onderscheiding. In dat geval is het noodzakelijk dat u deze aanvraag uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indient.

Hoe kan ik iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

  • Bekijk de informatie op de website van de Kanselarij der nederlandse Orde;
  • Verzamel alle gegevens;
  • Vul het voorstelformulier in op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orde;
  • Lukt het niet digitaal? Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 045 - 575 33 99. Vraag naar een medewerker van het kabinet. Zij helpen u graag; 
  • Let op: het voorstel moet uiterlijk 1 juli ingediend worden in het jaar voorafgaand aan de uitreiking.