RD4

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), PMD- en restafval. Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afvalstromen voor de gemeente Voerendaal. Daarnaast beheren zij de grondstofparken in onze gemeente, de straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding. Verder adviseren zij de gemeenten bij hun afvalbeleid. 

Voor informatie en vragen over de afvalkalender, scheidingswijzer, containers en zakken, papierinzameling en andere zaken die te maken hebben met de inzameling en verwerking van afval, verwijzen wij naar de Rd4.