BsGW

BsGW verzorgt de uitvoering van de belastingen voor Voerendaal en het Waterschap Roer en Overmaas. Dat betekent dat u de belastingaanslag krijgt van BsGW en dat alle belastingen samen op één aanslagbiljet staan: de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Daarnaast beheert BsGW de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering). De gemeente en het waterschap bepalen hoeveel belasting u moet betalen.

BsGW regelt verder alles: het versturen van de aanslagbiljetten, het innen van de belasting, antwoord op uw vragen, het verwerken van wijzigingen, bezwaarafhandeling, kwijtschelding, enzovoort. Voor alle informatie en met al uw vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunt u terecht bij BsGW.