Waterschapsbelasting

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Meer weten? Lees dan verder.

BsGw voert de belastingtaak voor de gemeente uit

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer.

Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer. In onderstaande korte video legt BsGW uit hoe dan kan. 

Niet eens met uw WOZ-waarde?

Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? Neem contact op met BsGW via 088-8420420. Zij helpen u graag! U kunt ook digitaal of schriftelijk bezwaar maken via de website van BsGW.

Welke informatie vindt u op het aanslagbiljet?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.bsgw.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket MijnBsGW

Ik kan het bedrag op mijn aanslagbiljet niet betalen. Wat nu?

Het is mogelijk om voor bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat u het bedrag niet hoeft te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Uw vermogen bepalen we door:

  • Uw bank- en spaartegoed
  • Of u een eigen woning met overwaarde heeft
  • Of u een auto of ander gemotoriseerd voertuig bezit met een waarde van meer dan € 3.350,-

Het bedrag dat u als energietoeslag heeft ontvangen, tellen we niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Meer vermogen

Gemeenten en Waterschappen mogen vanaf 2023 een ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding van belastingen hanteren. Om te beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt eerst nagegaan of u het bedrag van de aanslag uit uw beschikbare vermogen kunt betalen. Het kan dus zijn dat u door deze verhoging nu wel (gedeeltelijke) kwijtschelding ontvangt, terwijl u daar in het verleden geen recht op had.

Vragenlijst

Gebruik deze vragenlijst om te controleren of het voor u zinvol is om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt op twee manieren kwijtschelding aanvragen: 

Digitaal via de website van BsGW. 

Hier vult u de gevraagde gegevens in. BsGWbekijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U ontvangt hierover binnen 12 weken per post een antwoord.

Schriftelijk via een formulier

Dit vraagt u telefonisch aan bij BsGW via 088-8420420 . U ontvangt het formulier vervolgens per post thuis. Vul het formulier volledig in en stuur het terug met de gevraagde specificaties. Zonder deze stukken kan BsGW uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

Betalingsregeling

Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft u toch moeite om de aanslag te betalen? Bel dan met BsGW via 088-8420420. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld via een betalingsregeling.