WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U ontvangt dan (in februari) een aanslagbiljet van BsGW waarop de WOZ-waarde van uw huis staat aangegeven. Als u vindt dat deze WOZ-waarde lager of hoger moet zijn, bel dan eerst met BsGW. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren. Deze hulp is gratis. 

Hulp bij het toetsen van de WOZ- waarde? Neem eerst contact op met BsGW

Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of twijfelt of de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet correct is, dan is het belangrijk om eerst met BsGW te bellen of een bericht te sturen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl . Gedurende de eerste weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, zit een team van taxateurs klaar om u te helpen. Zij kunnen vaak onmiddellijk antwoord geven en zaken direct oplossen, zodat u geen schriftelijk bezwaar meer hoeft in te dienen. Deze hulp is gratis. Wilt u desondanks schriftelijk bezwaar indienen, doe dit dan binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. Dit kunt u ook via uw persoonlijke pagina doen.

Hulp via een extern bureau kost geld

Particuliere externe bureaus adverteren in deze periode actief en roepen huiseigenaren op om via hun bureau bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit gratis, namens u te doen. Voor u zijn er dan geen kosten aan verbonden. De gemeente is hierdoor echter jaarlijks veel geld kwijt. Deze kosten zullen uiteindelijk door de burger gedragen moeten worden.