Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.
In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Inwoners kunnen ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren;
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of intimideren;
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen;
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken;
 5. De verhuurder moet huurders schriftelijk informeren over:
  -    rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan) 
  -    de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt 
  -    contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken 
  -    informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag 
  -    de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien 
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (artikel 7:259 en 7:261 BW);
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt iemand aan arbeidsmigranten?

Dan moet hij/zij ook:

 • de huurovereenkomst los van het arbeidscontract vastleggen
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Meldpunt voor huurders

Volgens de wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van de Wet goed verhuurderschap houdt. 

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.

Informatie voor huurders

Algemene vragen over huur en verhuur van uw woning,  Kunt u stellen bij de gemeente Voerendaal. Vindt u dat uw huur te hoog is? En dat de verhuurder te veel borg of servicekosten rekent? Stel uw vraag via info@voerendaal.nl.

Via de huurprijscheck kunt u zelf alvast controleren of uw verhuurder te veel huur vraagt. Lees meer op de pagina Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning? | Rijksoverheid.nl

Houdt uw verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap? Dan kunt u een melding doen via info@voerendaal.nl.

 

Informatie voor verhuurders

De wet geldt voor alle huurcontracten. Dus ook voor huurcontracten die eerder al bestonden. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract.

Ja, als uw oude contracten niet aan de nieuwe regels voldoen, moet u ze vernieuwen. U hoeft de vernieuwde contracten niet opnieuw aan te leveren bij de gemeente. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet geven. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract.

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.
Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

Om woondiscriminatie tegen te gaan, moet u:

 • een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken
 • gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria
 • aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen

Vanaf 1 januari 2024 moet u de werkwijze:

 • schriftelijk vastleggen
 • openbaar maken
 • aanpassen als dat nodig is
 • bekend maken bij uw eventuele werknemers

Vraagt u uw huurder een waarborgsom te betalen? Die waarborgsom mag sinds 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn.

U moet de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst aan uw huurder terugbetalen. U mag alleen de volgende vier kosten verrekenen met de waarborgsom:

 • Achterstallige huur
 • Servicekosten
 • Schade aan de huurwoning die voor de rekening van de huurder is
 • Energieprestatievergoeding

Andere kosten zoals administratiekosten mogen niet verrekend worden met de waarborgsom. Bij verrekening met de waarborgsom betaalt u het resterende bedrag binnen 30 dagen na beëindiging van de huur terug aan de huurder.

Verplicht informeren
U bent verplicht de huurder schriftelijk te informeren over een verrekening op de waarborgsom. Hierover stuurt u een volledige kostenspecificatie aan de huurder.

U moet de huurder bij het sluiten van het huurcontract schriftelijk informeren over de volgende punten:

-    De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met u is afgesproken.
-    U mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld als er een dringende noodsituatie is.
-    De verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming. U kunt deze links ook doorgeven aan de huurder.
-    Wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op de website van de Rijksoverheid over de kostenverdeling bij gebreken. Raadpleeg zelf ook het Gebrekenboek (1 juli 2023) van de Huurcommissie. Daarin staat hoe zij mogelijke gebreken aan de huurwoning in het algemeen beoordeelt.
-    Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op de website van de Rijksoverheid die ingaat op wanneer u naar de Huurcommissie kan en naar de kantonrechter. 
-    Als u een waarborgsom in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
de hoogte van de waarborgsom;
de termijnen waarbinnen u de waarborgsom moet terugbetalen;
de manier waarop u de waarborgsom moet terugbetalen.
-    Contactgegevens waar de huurder vragen over de woning kan stellen.
-    Als u servicekosten bij uw huurder in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
de hoogte van de servicekosten;
uw jaarlijkse volledige kostenspecificatie aan de huurder.
-    Vanaf 1 januari 2024 moet u de huurder ook informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt.
 

U mag servicekosten in rekening brengen. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U mag geen onredelijke servicekosten aan uw huurder vragen. In het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie vindt u een overzicht van de toegestane servicekosten. Ook geeft u de huurder ieder jaar een afrekening van de servicekosten.